Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : «Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό» Ποιο είναι το πλαίσιο για την διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτισμού σε επίπεδο πόλης; Πώς αναπτύσσονται συνεργασίες για την προώθηση του πολιτιστικού τομέα;  Πώς επιτυγχάνεται ο συντονισμός μεταξύ Τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικού τομέα; Ποιες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν για τον πολιτισμό;  Πώς συμμετέχουν οι πολίτες στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης;” Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στο σεμινάριο με θέμα «Πολιτιστικός προγραμματισμός στην τρέχουσα συγκυρία: πόλεις και πολίτες για τον πολιτισμό» που διοργανώνει το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 9:30 π.μ. στο Central Athens Hotel η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πλέγμα». Το σεμινάριο απευθύνεται σε: αιρετούς, στελέχη Ο.Τ.Α  που απασχολούνται στον  πολιτιστικό τομέα, σε εργαζόμενους ΜΚΟ,  σε εκπροσώπους πολιτιστικών οργανισμών,   σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων,    σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό, σε ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν ή να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέα.
Εισηγητές:

Στεφανία Ξυδία, Place Identity Clusters
Μαίρη Καρατζά, Place Identity Clusters
Γιώργος Καραμανώλης,  Crowdpolicy
Αγγελέτου Κωνσταντία, Πλέγμα
Μαρία Ψαρρού, Πλέγμα
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων έως 18 Φεβρουαρίου

Εγγραφή, αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες:  http://www.cultureseminars.gr  και www.plegma.org

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πλέγμα» ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Με έδρα τη Σκόπελο, αναπτύσσει ένα πλέγμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στους καταστατικούς της σκοπούς περιλαμβάνονται η πολιτιστική διαχείριση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η πολιτιστική δικτύωση, η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων και τέλος η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων.

 

Επικοινωνία: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Τηλέφωνο: 6951004630

Website: www.plegma.org και www.cultureseminars.gr

You may also like...