Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μελισσίων

Δήμος Μελισσίων
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
H Ονομασία Πολιτιστικού Οργανισμού είναι ΟΠΑΘ
Η Εδρα του πολιτιστικού Οργανισμού είναι η ΠΕΝΤΕΛΗ
Οι υποδομές -εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι
θέατρο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ,βιβλιοθήκη 3 (ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ,ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ), υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι όπως ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΧ ΜΑΓΓΙΝΑ, Δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας
(Δ/νση,
τηλ.,
e-mail) και
URL
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
Τα μέλη που αποτελείται το Δ.Σ. είναι ΠΕΡΙΠΟΥ 12
ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ
Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 3-4 ΜΟΝΙΜΟ
Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι ΑΡΚΕΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι τομείς που δραστηριοποιείται ο φορέας είναι Χορός, μουσική, θέατρο, εικαστικά
Ορισμένες από τις τακτικές και περιοδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι (Ονομαστικά) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Κατά την διάρκεια όλου του έτους διεξάγονται εκδηλώσεις οπότε διαρκούν διαρκούν ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
Η συχνότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων είναι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους
Δεν Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε: ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, οικονομικά ασθενέστερους
Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών
Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι αρκετά εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
Στην ερώτηση που πραγματοποιήθηκε «Έχετε παρατηρήσει αύξηση ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα» η απάντηση που δόθηκε ήταν ΑΝΑΛΟΓΩΣ
Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι ΚΑΛΗ
Ο τομέας πολιστικών εκδηλώσεων που παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η μουσική και το θέατρο,
Το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου ενημερώνεται από το
ίντερνετ, τον τύπο, από ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΑΦΙΣΕΣ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Κατά την άποψη τους οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δωρεές
Δεν Θεωρείται ότι είναι επαρκής η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου
Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται υπάρχει αντίτιμο ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
Υπάρχει έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου
Πιστεύεται πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά και παρέχεται
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την Οικονομική συγκυρία
Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1 ΜΗΝΑΣ
Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου
ΥΠΑΡΧΕΙ συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝΑΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
Δεν Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων ΑΛΛΑ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
Δεν Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή
Δεν υπάρχει Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις?
Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα κλπ). ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1.Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΘΕΑΥΤΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις
Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
Θεωρούν οτι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Tα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζoυν σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Θεωρούν πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
Δεν Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό διότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ
Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ , ΤΟΝ ΧΟΡΟ, ΣΕ ΟΛΑ
Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Απο τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους τους αποδεκτές οι εξής
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας,
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων,
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού,
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης.
Θεωρούν ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης
Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας? ΝΑΙ
Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα? ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΝ Μ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ,ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ

You may also like...