Πολιτιστικός Οργανισμός Δήκεβο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός ονομάζεται Δήκεβο με έτος ίδρυσης το 1947 και έδρα του πολιτιστικού οργανισμού την Σιάτιστα. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι το θέατρο, η βιβλιοθήκη, οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και οι δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν υπάρχουν.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τα μέλη από τα οποία αποτελείται το Δ.Σ είναι 9 και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Κουζιώνης Γεώργιος. Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 6. Εθελοντική συμμετοχή δεν υπάρχει.
ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στα εικαστικά και στο βιβλίο. Από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες είναι μουσικές και χορευτικές και πραγματοποιούνται το καλοκαίρι (Αύγουστος) άλλη είναι το θεατρικό εργαστήρι της ΔΗΚΕΒΟ που πραγματοποιεί τις παραστάσεις του το Μάϊο. Ακόμα, υπάρχουν εκδηλώσεις σχετικά με το βιβλίο και την ποίηση που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιόδους. Για τις εκδηλώσεις αυτές δεν υπάρχει συγκεκριμένη συχνότητα. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία και συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους και καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι σε μέτριο βαθμό εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι μέχρι 18 ετών και δεν παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλη σχετικά με το βαθμό που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ο χορός, η μουσική και το θέατρο είναι οι τομείς των πολιτιστικών εκδηλώσεων στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες γενικά γίνεται μέσω ραδιοφώνου, ίντερνετ και τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από δωρεές και επιχορηγήσεις. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου δεν θεωρείται επαρκής. Αντίτιμο στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει. Επίσης, υπάρχει έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου και θεωρείται πως εν μέσω οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι ένας μήνας. Το μέσο κόστος μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 5.000 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει και συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου καθώς και σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Παρά ταύτα υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Όσον αφορά τους στόχους του φορέα τώρα, σε μέτριο βαθμό αφορά η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία(πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμός, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες-ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα). Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Δε συνεργάζεται όμως σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις ούτε συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς θεωρείται απαραίτητη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη πόρων. Θεωρείται πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό και προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επίσης, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όσον αφορά στις προτάσεις, η αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων είναι μια αποδεκτή πρόταση η οποία έχει διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέσης πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής ανάπτυξης και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και ένα παράδειγμα της περιοχής είναι το έθιμο των καβαλάρηδων το Δεκαπενταύγουστο στη Σιάτιστα. Είναι μοναδικό στην Ελλάδα και θα μπορούσε να προσελκύσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών με πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την περιοχή. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών που συμμετέχουν σε διάφορα δρώμενα και έθιμα. Τέλος, η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η μεγαλύτερη προβολή με συντονισμένο τρόπο, διάθεση πόρων και στήριξη με οικονομικά και τεχνικά μέσα.

You may also like...