Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο καλλικρατικός Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) «Γρηγόρης Γρηγορίου» ιδρύθηκε το 2011, όπου έγινε συγχώνευση 2 νομικών προσώπων. Βρίσκεται στην Ηλιούπολη στην οδό Νικομάχου 18 κ Νυμφών. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται χώρους όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες και κινηματογράφο κι επιπλέον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ωδείο).

ΟΡΑΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αναφέροντας τη βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα, αυτή έγκειται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ το ΔΣ είναι 16μελές. Υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο πρόεδρος του ΔΣ. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 6 άτομα και κατά εκδηλώσεις υπάρχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής εθελοντών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι δραστηριότητες του δήμου Ηλιούπολης αφορούν τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις που διεξάγονται είναι ο κινηματογράφος, το φεστιβάλ καλοκαιριού, εργαστήρια, χορωδιακή συνάντηση, έκθεση βιβλίου και το ανοικτό πανεπιστήμιο και πραγματοποιούνται όλο το χρόνο. Η διάρκεια τους εξαρτάται από την κάθε εκδήλωση που διεξάγεται, ενώ γίνονται κάθε μήνα κ όλο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο (ανάλογα πάντα με την εκδήλωση). Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους και απευθύνονται και σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους. Τέλος, οι εκδηλώσεις καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και η πρόσβαση στους χώρους διοργάνωσής τους με ΜΜΜ είναι αρκετά εύκολη.

ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από παιδιά μέχρι και άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών κι, επίσης, έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα, ενώ και το ενδιαφέρον των πολιτών για τις εκδηλώσεις είναι μεγάλο. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται σε εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, αλλά και σε σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα (πχ Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Ο δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους πολίτες για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων μέσω διαδικτύου και τύπου (αφίσες, πανό κλπ), οι οποίες εκδηλώσεις αναβαθμίζουν την περιοχή τόσο σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό όσο και εκπαιδευτικό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω του δήμου και μέσω συνδρομών, όμως η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι επαρκής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον σε κάποιες από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται υπάρχει χρηματικό αντίτιμο για την παρακολούθησή τους, ενώ σε άλλες (πχ σε κάποιο φεστιβάλ υπάρχει αντίτιμο, αλλά σε θεατρικές παραστάσεις δεν υπάρχει). Ωστόσο, σε κάποιες οικονομικά αδύναμες ομάδες υπάρχει έκπτωση και για κάποιες είναι δωρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται ανάλογα με το τι έχει εκφράσει το κοινό ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει, ενώ για την προετοιμασία των εκδηλώσεων απαιτούνται συνήθως μήνες (ανάλογα με την εκδήλωση). Ακόμα, δεν υπάρχει κάποιος μέσος όρος κόστους που απαιτείται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί και πάλι εξαρτάται από την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου και, επιπλέον, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων όπως πχ η δημιουργία Ωδείου από τον Σεπτέμβριο και, μακροπρόθεσμα, Σχολής Θεατρικής Τέχνης. Ακόμα, δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή, αλλά υπάρχει συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις (πχ Future Library, Ένωση Βιβλιοθηκών κλπ) όπως και προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς (πχ Συνεργασία Βιβλιοθηκών, Διαδημοτική Συνεργασία κλπ). Επιπλέον, μέσα στους στόχους του δήμου Ηλιούπολης είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτισμική πολυμορφία (πχ με φεστιβάλ μαθητικών ταινιών με αντιρατσιστικό χαρακτήρα) και πάντοτε επιδιώκεται, καθώς επίσης υπάρχει μέριμνα σε ότι αφορά την περιβαλλοντική προστασία και χωροταξική ανάπτυξη του δήμου μέσω της συνεργασίας του με τη WWF (το χειμώνα).

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Ηλιούπολης συνεργάζεται με άλλους δήμους της περιφέρειας για την πραγματοποίηση, κυρίως, αθλητικών δραστηριοτήτων, όμως σε επίπεδο δικτύου δε συνεργάζεται με άλλους ΟΤΑ για την πραγματοποίηση φεστιβάλ-πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, παρόλο που θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ, ο κάθε δήμος έχει τη δική του πολιτιστική πολιτική.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κάποια από τα κυριότερα προβλήματα του δήμου που αναφέρθηκαν είναι η έλλειψη προσωπικού (όπου είναι δυνατό γίνεται, κυρίως, χρήση εθελοντών) και χρημάτων καθώς και η έλλειψη ενός οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό. Επιπλέον, αν και αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό (σε επίπεδο συμβουλευτικό), δεν προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους και υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη επιπλέον επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ωστόσο, τέλος, αξίζει να σημειωθεί θετικά ότι είναι δυνατή η διεξαγωγή ερευνών με ερωτηματολόγια, προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιθυμίες των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν και στο παρελθόν και είναι αποδεκτές από το δήμο Ηλιούπολης (για την άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης) είναι η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων, ενδυνάμωση εθελοντισμού, δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της επιμόρφωσης.
Ακόμα, παίρνοντας ως παράδειγμα τη Διοργάνωση Σεμιναρίων που γίνεται στο δήμο Ηλιούπολης, ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση, αφού αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης.
Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει αμεσότητα κ επικοινωνία με τον κόσμο και λιγότερη γραφειοκρατία για πιο γρήγορη εφαρμογή των προγραμμάτων, προκειμένου η πολιτιστική δραστηριότητα να λειτουργήσει σαν μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...