ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2014 / PROGRAMMA CULTURALE MAGGIO 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2014
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47
(έναντι Πολυτεχνείου)
PROGRAMMA CULTURALE MAGGIO 2014
IIC Atene, Patission 47[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/utopie.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767835>
Τετάρτη 7  / 19.00
Εγκαίνια έκθεσης
ΜΙΚΡΕΣ ΟΥΤΟΠΙΕΣ: ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767835>
Mercoledì 7  / 19:00
MOSTRA
PICCOLE UTOPIE:
ARCHITETTURA ITALIANA DEL TERZO MILLENNIO TRA STORIA,
RICERCA E INNOVAZIONE
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767835>
In collaborazione con / Με τη συνεργασία:
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/loghiutopie22.jpg]
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/ioann.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767836>
Παρασκευή 16 / 19:00
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ DANTE
Διάλεξη του Καθ. Παναγιώτη Ιωάννου
ΔΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767836>
Venerdì 16 / 19:00
GIORNATA DELLA DANTE:
Conferenza del Prof. Panaiotis Ioannou
DANTE E MICHELANGELO
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767836>
In collaborazione con / Με τη συνεργασία:
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/Logo_Dante.jpg]
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/michelangelooo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767837>
Παρασκευή 23  / 19:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:
O MIΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ (ΕΚΔ. ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767837>
Venerdì 23  / 19:00
In occasione del 450o anniversario della morte di Michelangelo,
presentazione del libro:
MICHELANGELO A ROMA (ED. PERISPOMENI) –
CONCERTO DEL COMPOSITORE PHILIPPOS TSALACHOURIS
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767837>
In collaborazione con / Με τη συνεργασία:
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/logo_perispomeni22.jpg]
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/baldi.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767838>
Δευτέρα 26  / 12:00
Διάλεξη του Min. Stefano Baldi
Η ΠΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767838>
Lunedì 26  / 12:00
Conferenza del Ministro Stefano Baldi
LA PENNA DEL DIPLOMATICO: QUANDO I DIPLOMATICI SCRIVONO
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767838>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/vittorini.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767839>
Δευτέρα 26  / 19:00
Διάλεξεις της Rosalia Vittorini και του Ανδρέα Γιακουμακάτου
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767839>
Lunedì 26  / 19:00
Conferenze di R. Vittorini e di A. Giacumacatos
LA SFIDA DEL CONTEMPORANEO: ROMA E ATENE A CONFRONTO
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,H03ZGL18F21QTI47715M,1437767839>In collaborazione con / Με τη συνεργασία:
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/EIAAAA.jpg]
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674

You may also like...