ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 / PROGRAMMA CULTURALE APRILE 2014

Qualora non visualizzassi questa comunicazione correttamente, clicca qui<http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1.html> per la versione online.
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/LOGO_ROSSO.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043066>

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
PROGRAMMA CULTURALE APRILE 2014

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/bilainfo.jpg]http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043067

Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Απριλίου, Goethe Institut, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΕΧΘΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Σάββατο 5 / 19:30
ΒΡΑΔΙΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068>
XARA ΤΟΜΠΡΑ<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068>
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043067>

Venerdì 4 e sabato 5 aprile 2014
Goethe Institut, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura
SEMINARIO INTERDISCIPLINARE:
CONFLITTO, OSTILITA’ E DIRITTO

Sabato 5 / 19:30
IIC Atene, Patission 47
CONCERTO PIANISTICO DI HARA TOMBRA
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068>
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.ithttp://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043067

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/loghiggggggggg.jpg]

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/TOBRA_INFO.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068>

Σάββατο 5 / 19:30
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47
ΒΡΑΔΙΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΜΕΤΗΝ <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068> XARA ΤΟΜΠΡΑhttp://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.ithttp://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043067

Sabato 5 / 19:30
IIC Atene, Patission 47

CONCERTO PIANISTICO DI HARA TOMBRA
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043068>

Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.ithttp://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043067

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/Grossellinadaiinfo.jpg]http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043069

Τρίτη 8 / 19.00
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47
Συναυλία:
ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΑΣΜΑ
MARIA LETIZIA GROSSELLI σοπράνο
EDDI DE NADAI πιάνο
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043069>

Martedì 8 / 19.00
IIC Atene, Patission 47
Concerto
SEI UN INFINITO CANTO
LIRICHE E ARIE ALL’EPOCA DELLA GRANDE GUERRA
MARIA LETIZIA GROSSELLI soprano
EDDI DE NADAI pianoforte
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.ithttp://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043069

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/papainfostavrou.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043070>

Τρίτη 29 / 19.30
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47
Ομιλία της μεταφράστριας Άννας Παπασταύρου
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,7ANWA21OQBWJOZ0FMZL1,1407043070>

You may also like...