ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αξιότιμοι φίλοι μας,

dramaσας προσκαλούμε όλους να μας συναντήσετε στο Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Υπηρεσία-Πολιτισμού-Δήμου-Καλλιθέας/518882111456058  και για το Πρόγραμμα του Κινηματογράφου στο blog:

http://kallitheacinema.blogspot.gr

Διεύθυνση Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς  Δήμου Καλλιθέας
Τμήμα: Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
Ανδρέας Θεολόγου

τηλ.επικοινωνίας
210 9584832
210 9570001
210 9599044 fax

You may also like...