Πνευματικό κέντρο Φιλαδέλφειας-ΠΠΙΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι Πνευματικό κέντρο Φιλαδέλφειας-ΠΠΙΕ. Θεμελιώθηκε στις 15 Ιουνίου 1969 και εγκαινιάστηκε το 1973. Η έδρα του είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων διατίθεται θέατρο, βιβλιοθήκη, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, κινηματογράφος, μουσικά όργανα, αγιογραφία, ζωγραφική, κατασκευή πυλού, φωτογραφία και μουσείο. Επιπλέον υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι στην δικαιοδοσία του δήμου Φιλαδέλφειας. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων-καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Ζέτος Δημήτριος. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 6 άτομα. Εθελοντική συμμετοχή υπάρχει μόνο στο θέατρο και στον εθελοντισμό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο χορός, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα εικαστικά και οι δωρεάν προβολές για παιδιά. Τακτικές εκδηλώσεις είναι το θέατρο και ο χορός και περιοδικές η φωτογραφία. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και διαρκούν 15 ημέρες. Παρατηρείται ποικιλία ως προς την θεματολογία τους και υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους. Το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ενώ η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι μέτρια.
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλη. Η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο χορό κυρίως στους παραδοσιακούς. Το κοινό ενημερώνετε για τις δραστηριότητες του δήμου από τον τύπο, από προσωπικά μηνύματα στα κινητά των δημοτών και από αφίσες. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από δωρεές, η χρηματοδότηση όμως για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτές κρίνεται ανεπαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ενώ παράλληλα υπάρχει κάποια έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Είναι ούτως ή άλλως αυτονόητο πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος σας θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 15 ημέρες. Δεν υπάρχει μέσο όρο κόστους για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς ο κάθε σύλλογος προσφέρει όσα μπορεί. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου ενώ υπάρχει και συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου όπως η αναμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης.
6.Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων;
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
7.Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή?
ΟΧΙ
8. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις?
ΟΧΙ
9.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς;
ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
10.Σε ποιο Βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα σας η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα κλπ). ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ

11.Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας; ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.Π.Χ Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1.Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή;
ΟΧΙ
2.Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις;
ΟΧΙ
3.Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού;
ΟΧΙ
4.Θεωρείτε οτι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς και αν ναι με ποιούς;
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πως κατά τη γνώμη σας μπορούν να αντιμετωπιστούν? ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΧ ΑΠΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠ ΔΩΡΕΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2.Θεωρείτε πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
ΝΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
3.Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
4.Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
5.Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού.
ΝΑΙ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
6.Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΟΧΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους σας αποδεκτές;
Α. Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα,
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας,
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων,
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού,
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης.
2. Θεωρείτε ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης;
ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ,ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας; Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ,ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΤΗ(ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ)
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα? ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας; ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες; ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη; ΝΑΙ
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους; ΝΑΙ
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας? ΝΑΙ
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ? ΝΑΙ
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε; ΝΑΙ
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει; ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΤΑΤΗ
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό? ΝΑΙ
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας? 100(ΤΟΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ)
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας? ΟΧΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?; ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΝΑΙ
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΝΑΙ
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας; ΝΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”; ΝΑΙ
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων? ΒΕΒΑΙΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο; ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα; ΝΑΙ,ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ,ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ

21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις? ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας? ΝΑΙ
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας? ΝΑΙ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους; ΟΧΙ
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου? ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα? ΝΑΙ
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα; ΝΑΙ
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο; ΝΑΙ
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο? ΝΑΙ
31.Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες? ΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ.Π.Χ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ
32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο? ΜΕΣΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας; ΟΧΙ
34.Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε? ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
35 Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα; ΝΑΙ
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους? ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
37. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας; ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας
(Δ/νση, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΥΠΙΑ 43
τηλ., 2102582466
e-mail) kantamikou@gmail.com

You may also like...