Πνευματικό κέντρο δήμου Ζαγορίου

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ονομάζεται Πνευματικό κέντρο δήμου Ζαγορίου και ιδρύθηκε το 2011. Έδρα του είναι το Τσεπέλοβο.
Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν υπάρχουν.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο εκάστοτε πρόεδρος.
Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 5 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 75%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στον αθλητισμό αλλά και στα συνέδρια.
Τακτικές εκδηλώσεις είναι τα παραδοσιακά πανηγύρια οποία διεξάγονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνήθως είναι εποχιακές και έχουν ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους.
Ακόμα ο φορέας πραγματοποιεί εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους. Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων των δημοτών.
Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι μέτρια.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε ηλικίες από 18-45 ετών.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής με μέτριο ενδιαφέρον προς τις εκδηλώσεις. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο χορό, στο θέατρο και στον αθλητισμό.
Το κοινό ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις από την τηλεόραση, το διαδίκτυο και τον τύπο.
Οι δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε οικονομικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο φορέας χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις, όμως δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση.
Δεν υπάρχει αντίτιμο στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν και υπάρχει κάποια έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Πρέπει λόγω και τη οικονομικής κρίσης να υπάρχει δωρεάν είσοδος στα άτομα που δυσχεραίνουν οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση.
Ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας μιας εκδήλωσης είναι δύο μήνες και ο μέσος όρος κόστους είναι 1.000 ευρώ.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου.
Υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου καθώς και σχεδιασμός για την δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων.
Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή, ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Γίνεται προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με θέμα την πολυπολιτισμικότητα και το ρατσισμό-μετανάστες, ενώ μέτρια αφορά τους στόχους του φορέα ο διάλογος πολιτισμών, η πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, η αλληλεπίδραση πολιτισμών και η δημιουργικότητα.
Ο δήμος ακόμα μεριμνά για την βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη και για την περιβαλλοντική προστασία.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται με άλλους δήμους της περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ, ενώ σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τον δήμο Κέρκυρας. Είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Με τον Δήμο Ιωαννιτών, Δήμο Πωγωνίου, Δήμο Μετσόβου και Δήμο Κόνιτσας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Πρέπει η κεντρική εξουσία να χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις. Ο Δήμος Ζαγορίου είναι παραδοσιακός Δήμος με ιδιαίτερο πολιτισμό και αρχιτεκτονική.
Παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντωμένης πολιτιστικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα.
Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
Επίσης υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του πολιτισμού.
Δεν πραγματοποιούνται έρευνες κοινού με στόχο την διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων γίνεται αποδεκτή από μέρους του φορέα. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον είναι προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Η διατήρηση των παραδοσιακών πανηγυριών , οι διοργανώσεις χορευτικών εκδηλώσεων ,ημερίδων και συνεδρίων για την πολιτιστική ανάδειξη και πολιτιστική προβολή της περιοχής.
Η αύξηση της χρηματοδότησης από την κεντρική εξουσία θα βοηθήσει στην στοχευμένη ανάπτυξη της πολιτιστικής προβολής του Δήμου σε ετήσια βάση.

You may also like...