ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΟΥ
Εργαστήριο Αγιογραφίας ενηλίκων θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ορέστου (Χαλκιδικής και Ορέστου 33) με τον αγιογράφο Ηλία Ντιό, που συμμετέχει εθελοντικά.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, από τις 10:00 έως τις 12:00.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη, στο τηλέφωνο 2310 852384.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης:

link

You may also like...