ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

randoΣτα Πράμαντα, στο Συρράκο και στο Ελληνικό θα διεξαχθεί η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου RANDO POURLA CULTURE (ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”.
Επικεφαλής εταίρος είναι το Γραφείο Περιβάλλοντος της Κορσικής και συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Νησιωτικού Συμβουλίου της Μαγιόρκας και ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων
Στόχοι του έργου είναι:
– η ανάδειξη της εθνολογικής κληρονομιάς των αγροτικών και φυσικών περιοχών της Ευρώπης με αειφορικο και δημιουργικό τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω πεζοπορικών διαδρομών .
– η υποστήριξη της δημιουργικότητας , της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού που έχει σχέση με την εθνολογική κληρονομιά .
– η διευκόλυνση της απασχόλησης και της κινητικότητας των νέων επαγγελματιών που ασχολούνται με τον πολιτισμό , σε ευρωπαϊκό επίπεδο
– η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στους ασχολούμενους με τον πολιτισμό και τους ασχολούμενους με την αγροτική αειφόρο ανάπτυξη .
– η διάδοση και ενημέρωση των επαγγελματιών των τομέων αυτών για τα αποτελέσματα του έργου .
– η δημιουργία μόνιμων δικτύων ανταλλαγών εμπειριών και συνεργασιών .
– η χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσου διάδοσης της πολιτιστικής συνεργασίας .
– η μεταφορά των αποτελεσμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες .
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, με εναρκτήρια συνάντηση στη Μαγιόρκα.
Πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας έγινε στην Κορσική τον περασμένο Ιούνιο, ενώ η δεύτερη πραγματοποιείται στα Τζουμέρκα στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου οι πρωινές εργασίες θα διεξαχθουν στην δημοτική αίθουσα συνεδριάσεων στα Πράμαντα και οι απογευματινές εργασίες στο Συρράκο.
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν Δημιουργικές Ανταλλαγές μεταξύ καλλιτεχνών στο Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό στις 11:00 το πρωί.
Θα δοθεί συνέντευξη Τύπου από το Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων και τους εκπροσώπους των Χωρών – Εταίρων στο πρόγραμμα, την Παρασκευή στις 11:30 στο Ελληνικό.
Πληροφορίες : Παγκρατίου Ελένη
Τηλ: 6944 394 193

You may also like...