Παρουσίαση των εκδόσεων του Α.Ι.Μ.Θ.Σ:

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών και
η ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση των εκδόσεων του Α.Ι.Μ.Θ.Σ.:
1. Μ. Τιβέριος, Β. Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Ε. Μανακίδου, Α. Αρβανιτάκη (επιμ.), Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.)
(Δημοσιεύματα Α.Ι.Μ.Θ.Σ. αρ. 11, Θεσσαλονίκη 2012),
και
2. Δ. Δαμάσκος, Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας
(Δημοσιεύματα Α.Ι.Μ.Θ.Σ. αρ. 15, Θεσσαλονίκη 2013)
τη Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014
και ώρα 19:00
στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης.
Τις νέες εκδόσεις θα παρουσιάσουν οι καθηγήτριες του Α.Π.Θ.
κ.κ. Στέλλα Δρούγου και Θεοδοσία Τιβερίου-Στεφανίδου
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Βασιλική Μισαηλίδου Δεσποτίδου
Αρχαιολόγος

You may also like...