Παρουσίαση του προγράμματος 2015 του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

ifaO Olivier Descotes
Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης
και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
σας προσκαλεί
την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, στις 12.00΄
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Auditorium Τheo Angelopoulos
Σίνα 31 στη συνέντευξη Τύπου
Παρουσίαση του προγράμματος 2015
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
παρουσία του κ. Jean Loup Kuhn-Delforge
Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα

You may also like...