Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πολιτισμός, Παιδεία, uthέρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, τουρισμός. Βόλος, 24-26 Σεπτεμβρίου, 2015
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα “Παπαστράτου” Παράταση υποβολής εργασιών και POSTERS μέχρι τις 25/8/2015 Αγαπητοί Συνάδελφοι,Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο ” Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – 2015 “(“Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-2015”), που θα γίνει στην Ελλάδα ,στην όμορφη πόλη του Βόλου κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 24 έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 .Το Συνέδριο για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 ,είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης συνεργασίας μεταξύ Φορεών της Ελλάδας και της Κύπρου πάνω σε θέματα Επιστημών και συνδιοργανώνεται από:· το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) ,Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  · το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεχνολογικού Τομέα -Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  · τον Δευτεροβάθμιο Οργανισμό “ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό με την υποστήριξη:πολλών Κρατικών Φορέων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας , του Δήμου Βόλου , του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Ερευνητικών Εργαστηρίων , της επιστημονικής κοινότητας από την Ελλάδα και την Κύπρο, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (TE.ΠA.K. – Λεμεσός ) , του Ανώτατου Επιστημονικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα., του ICOMOS Ελλάδος,του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας ,Πολιτιστικών Φορέων από όλη την Ελλάδα ,αλλά και πολλών άλλων συλλογικών Φορέων της Θεσσαλίας .Στο τριήμερο του Συνεδρίου θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να επιτευχθεί ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών για τα αποτελέσματα της έρευνας στην πολιτιστική κληρονομιά και τις ψηφιακές τεχνολογίες και να συζητηθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ Φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου για την καλύτερη αξιοποίηση των ίσων ευκαιριών μέσα στην Ευρώπη και πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τον Πολιτισμό.Επίσης , στο Συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού ,αλλά και άλλων Υπουργείων , Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων , ερευνητικών κέντρων ,αλλά και ανεξάρτητοι επιστήμονες και ερευνητές ,που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στο μεγάλο θέμα της μελέτης ,έρευνας και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί , στο Βόλο, στους φιλόξενους χώρους του Παραλιακού Συγκροτήματος “Παπαστράτου” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα αμφιθέατρα «Γ. Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», που διαθέτουν σύγχρονα μέσα βιντεοπροβολών και τηλεπικοινωνίας (Wi-Fi κτλ.) και από τους Διοργανωτές έχει ληφθεί μέριμνα για μια ευχάριστη και εποικοδομητική διαμονή στην πόλη του Βόλου κατά το τριήμερο του Συνεδρίου.Φιλοδοξία του συνεδρίου είναι η συνάντηση και η αλληλογνωριμία επιστημόνων και επαγγελματιών που εργάζονται στον πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον τουρισμό, τομείς που αποτελούν ζητήματα αιχμής για την Ελλάδα και την Ευρώπη στην παρούσα συγκυρία.Ο ρόλος της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά στο σύγχρονο κόσμο της διάχυσης της πληροφορίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την ψηφιακή τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι πηγές της χρηματοδότησης της έρευνας αυτής μπορούν και πρέπει να αποτιμηθούν ως προς τη συμβολή τους στη δημιουργία νέας γνώσης και νέων θέσεων εργασίας ,μέσα από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πόρων και είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από το Συνέδριο θα προκύψουν μεγάλες συνέργειες ,έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το μέλλον από καλύτερες θέσεις .Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνητικών υποδομών και των αποτελεσμάτων τους, η παρουσίαση ιδεών και οραμάτων για νέες ψηφιακές μεθόδους, η συζήτηση για την καθιέρωση μοντέλων και προτύπων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εξέταση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτισμική διαχείριση και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η διερεύνηση του ρόλου των τρεχόντων εξελίξεων στις διεθνείς δραστηριότητες, τις συμφωνίες και τις συνεργασίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιοποίησής της, η αναζήτηση των ηθικών διαστάσεων του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ορισμένοι μόνον από τους τομείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρωθεί το συνέδριο. Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προβληματισμού είναι οι ακόλουθοι:1. Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες2. Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό 3. Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της 4. Συντήρηση, Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)
5. Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα) 6. Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομίας.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον αποκλειστικό ιστότοπο του συνεδρίου : www.euromed2015.eu μέσα από τον οποίο θα λαμβάνετε όλη την ενημέρωση για κάθε τι νεώτερο που θα αφορά τη Διοργάνωση του συνεδρίου και τους συνέδρους .Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής .Προσκαλούνται ,λοιπόν, όλοι οι Φορείς που επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο τους να συμμετάσχουν με εκπροσώπους τους ,όπως ,επίσης και κάθε επιστήμονας που ασχολείται με το θέμα της Ψηφιοποίησης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση ή με ανακοίνωση τοίχου (poster) μπορούν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Αυγούστου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ., μέσω της επίσημης ιστοσελίδας .Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο παρακαλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά ,λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, που ήδη υπάρχει, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Με Εκτίμηση Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου· ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ -ΚΥΠΡΟΣ· ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΘΕΟΔ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΣ  Dr Μαρίνος Ιωαννίδης Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – ΤΕΠΑΚ(Λεμεσός -ΚΥΠΡΟΣ) E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy
ΕΛΛΑΔΑ  Dr Ιωάννης Βαραλής Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -ΒΟΛΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ E-Mail: iovaralis@uth.gr, Dr Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.-Eργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμοφών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.-ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΕΛΛΑΔΑ E-Mail: ganetsos@teipir.gr, Ηλίας Νομπιλάκης τ. Καθηγητής Συντήρησης Λίθου ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ .-ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ E-Mail: elnobil@hotmail.com,
Κων/νος Σκριάπας Οικονομολόγος -Σύμβουλος Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας- Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”- Δευτεροβάθμια ΜΚΟ για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό–ΕΛΛΑΔΑ E-Mail: skriapask@gmail.com,Mobile: 6974-881944
www.euromed2015.eu https://www.facebook

You may also like...