Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός για μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός για μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου UNESCO Αμαρουσίου <info@unesco.gr>http://www.unesco.gr/site/content/view/294/2/ Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός για μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου Ο Όμιλος για την UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με εκπαιδευτικά ιδρύματα προκηρύσσει Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό για μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου
με τίτλο «Στηρίζουμε τον Εθελοντισμό». Σκοπός του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός Ποίησης εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Ομίλου για την UNESCO Αμαρουσίου, για ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Όροι Συμμετοχής:

 • Η υποβολή συμμετοχής σας στο διαγωνισμό γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση unescogr.c@gmail.com.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλων των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
 • Τα ποιήματα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τους 30 στίχους (στον υπολογιστή 1 σελίδα με μέγεθος γραμμάτων 12).
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μ’ ένα και μόνο ποίημα. Δεν αποκλείεται και η συνεργασία δύο (2) μαθητών.
 • Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
 • Οι μαθητές να μη συμμετέχουν ταυτόχρονα σε άλλο ποιητικό διαγωνισμό.
 • Το βραβείο του νικητή θα είναι τιμητικό (έπαινος, μετάλλιο).
 • Ορισμένα έργα, που θα διακριθούν θα λάβουν κι αυτά τιμητικούς επαίνους και θα δημοσιευτούν στο περιοδικό του Ομίλου και στην ιστοσελίδα του.
 • Η κριτική επιτροπή θα οριστεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και τα ονόματά της θα παραμείνουν μυστικά μέχρι το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων.
 • Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα παραμείνουν μυστικά για την κριτική επιτροπή (ή επιτροπή αξιολόγησης).
 • Η συμμετοχή συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού καθώς και των αποτελεσμάτων του.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η Πέμπτη 20 Απριλίου 2017.
 • Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Ποίησης θα γνωστοποιηθούν σ’ όλους τους συμμετέχοντες μέσω email.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε στο e-mail unescogr.c@gmail.com είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-6147002 & 212-1000-250.

Ιωάννα Παπανικολάου – Πουσπουρίκα

Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής

You may also like...