Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φλάουτου

coverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ – ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό φλάουτου για νέους Έλληνες καλλιτέχνες. Άρθρο 2 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από Σάββατο 28 Μαΐου 2016 έως Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις: Οι δύο πρώτες φάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73). Η τρίτη και τελική φάση θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2016 στην Αίθουσα ‘Φίλων Μουσικής’ Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου οι υποψήφιοι θα συμπράξουν ως σολίστ σε ανοιχτή συναυλία την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί νέοι και νέες Έλληνες πολίτες υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1983. Άρθρο 4 Τα έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού θα είναι 3.000,00 € για το πρώτο βραβείο, 1.800,00 € για το δεύτερο βραβείο και 1.200,00 € για το τρίτο βραβείο και θα καταβληθούν στους νικητές μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Άρθρο 5 Η επιλογή των νικητών θα γίνει από Κριτική Επιτροπή που θα οριστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην οποία θα μετέχει και ένας διοικητικός υπάλληλος της Κ.Ο.Θ., ως γραμματέας χωρίς ψήφο. Άρθρο 6 Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε έντυπο που χορηγείται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11, πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως, είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@tsso.gr ή ταχυδρομικώς στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (στη διεύθυνση Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 73, 54622 Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2016» το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2016. Προσοχή: φάκελοι που θα φτάσουν ταχυδρομικώς μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμοι, ασχέτως του χρόνου αποστολής τους.

Άρθρο 7
Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από οργανωτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η οργανωτική επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα προωθήσει τις αιτήσεις στην Κριτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς (με e-mail) για το αν έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό το αργότερο έως 22 Απριλίου 2016.

Άρθρο 8
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη στις 2 πρώτες φάσεις, ενώ στη Γ’ φάση η είσοδος επιτρέπεται μόνο στη συναυλία, με εισιτήριο που θα καθοριστεί από την Κ.Ο.Θ.

Α’ Φάση:
Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει ένα έργο εκ των:
-W.A. Mozart – Andante σε Ντο μείζονα για φλάουτο και πιάνο
-W.A. Mozart- Rondo σε Ρε μείζονα για φλάουτο και πιάνο
και ένα έργο ελεύθερης επιλογής διάρκειας έως 10 λεπτών για σόλο φλάουτο ή φλάουτο και πιάνο (μπορεί να συμπεριληφθεί και μέρος κοντσέρτου – σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο).
Η Α’ φάση θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2016 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 10:00.
Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.

Β’ Φάση:
Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Α’ φάση
Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει:
1) Δύο μέρη από την Partita για σόλο φλάουτο του J.S. Bach (επιβεβλημένο έργο)
2) Ένα έργο εκ των
– Henri Dutilleux – Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο
– Pierre Sancan – Σονατίνα για φλάουτο και πιάνο
– André Jolivet – Chant de Linos για φλάουτο και πιάνο
-Frank Martin – Ballade για φλάουτο και πιάνο
– Olivier Messiaen – Le Merle Noir για φλάουτο και πιάνο
3) Ένα έργο εκ των
– Sergey Prokofiev – Σονάτα για φλάουτο και πιάνο έργο 94
– Franz Schubert – Trockne Blumen – Εισαγωγή και Παραλλαγές D. 802
– Carl Reinecke – Σονάτα ‘Undine’ για φλάουτο και πιάνο έργο 167
– C.M. Widor – Σουίτα για φλάουτο και πιάνο έργο 34
– Buhoslav Martinu – Σονάτα για φλάουτο και πιάνο
Η Β’ φάση θα διεξαχθεί στις 30 Μαίου 2016 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 17:00.
Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση, που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.
Γ’ Φάση:
Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Β’ φάση

Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει μαζί με την Κ.Ο.Θ. στις 3 Ιουνίου 2016 στις 21:00 ένα έργο εκ των
C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Λα μείζονα Η.438
C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Σολ μείζονα H.445
C.P.E. Bach – Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε Ρε ελάσσονα H.484.1

Το πλάνο δοκιμών με την Κ.Ο.Θ. και τους υποψηφίους του τελικού έχει ως εξής:
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 10:00 – 13:30
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 10:00 – 13:30
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 10:00 – 13:00 Γενική Δοκιμή

Μετά το τέλος της τρίτης φάσης θα συνεδριάσει η κριτική επιτροπή και θα αποφασίσει για την σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Σημείωση: Η ορχήστρα και το πιάνο στην Αίθουσα Δοκιμών χορδίζουν σε 442,0 Hz.

Άρθρο 9
Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεν προσβάλλεται.

Άρθρο 10
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για όσους υποψήφιους είναι μαθητές τους ή υπήρξαν μαθητές τους κατά την τελευταία διετία (ν. 2690/1999 άρθρο 7).

Άρθρο 11
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό φοίτησης ή τίτλο σπουδών από το Ωδείο ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ή έχουν φοιτήσει.
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βιογραφικό σημείωμα.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αποστείλουν και ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα (350 λέξεων maximum) και μία καλλιτεχνική φωτογραφία (ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tsso.gr με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2016», που θα χρησιμοποιηθούν στο έντυπο του διαγωνισμού και στο υλικό προώθησης της εκδήλωσης.
Άρθρο 12
Ο νικητής του πρώτου βραβείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει ως σολίστ σε μία συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από κοινού με την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ..

You may also like...