«Παιχνίδια του Κόσμου» για όλο τον κόσμο! Εργαστήριο κατασκευής παιχνιδιών για τον προσφυγικό καταυλισμό στο Λιμάνι

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyΤα Τμήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης, το
Α.Π.Θ. και την ΑΡΣΙΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καλούν γονείς και παιδιά από τον προσφυγικό καταυλισμό στο Λιμάνι, καθώς και τον κόσμο της πόλης να παίξουν και να φτιάξουν «Παιχνίδια του Κόσμου».
Τα εργαστήρια κατασκευής των «Παιχνιδιών του Κόσμου» απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη διαδικασία κατασκευής παιχνιδιών ανακυκλώνοντας παλιά ξύλινα αντικείμενα. Στόχος της συλλογικής αυτής δράσης είναι η γνωριμία των κατοίκων της πόλης μας με τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η ενδυνάμωση των σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η άρση του περιορισμού των παιδιών που φιλοξενούνται στο λιμάνι μέσω των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια που θα κατασκευαστούν θα παραχωρηθούν στον προσφυγικό καταυλισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών και τους γονείς τους. Για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος είναι επιθυμητή η ενεργός συμμετοχή των γονέων/ ενήλικων συνοδών.
Η κάθε ομάδα θα παρακολουθήσει ένα εργαστήριο διάρκειας τριών ωρών που θα πραγματοποιείται Τρίτη και Πέμπτη στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης τις ώρες 10:30-12:00.
Οι συναντήσεις θα γίνουν τις εξής ημέρες:
Ομάδα 1: Τρίτη 28 και Πέμπτη 30 Ιουνίου
Ομάδα 2: Τρίτη 5 και Πέμπτη 7 Ιουλίου
Ομάδα 3: Τρίτη 12 και Πέμπτη 14 Ιουλίου
Ομαδα 4: Τρίτη 19 και Πέμπτη 21 Ιουλίου
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΦΘ (τηλ.:
2310 566 716 τις ώρες 11:00-16:00).
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΠΠΑ) του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ παρέχει υποστήριξη τόσο σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κάποια ουσία όσο και σε άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντός του. Στόχος των δράσεων του προγράμματος στην κοινότητα είναι η τόνωση της συλλογικότητας, η ρήξη με τον ατομισμό, η επανασύνδεση των μελών του με την κοινωνία, καθώς και η δημιουργία κοινών “χώρων” δράσης και έκφρασης με φορείς και ομάδες της πόλης. “Το ΠΠΑ έχει εκπαιδευτεί από τη γαλλική οργάνωση Kaloumba (http://kaloumba.com), η οποία εκπαιδεύει φορείς και συλλογικότητες ανά τον κόσμο στην κατασκευή των «Παιχνιδιών του Κόσμου», τα οποία είναι ξύλινα παιχνίδια από διάφορους πολιτισμούς και κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη του παιχνιδιού ως μέσο κοινωνικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης αλληλεπίδρασης και δικτύωσης, συμβάλλοντας στην προώθηση αξιών όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία, το πέρασμα από την ατομική στη συλλογική δράση.
Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους
νέους.

You may also like...