Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου Χαϊδαρίου ονομάζεται Αντιδημαρχία νεολαίας αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 2011 όπου έγινε αντιδημαρχία διότι πριν ήταν πνευματικό κέντρο και η έδρα του βρίσκεται στο Χαιδάρι. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν αρκετές υποδομές όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες και κινηματογράφος όπου χρησιμοποιείται κυρίως για θεατρικές παραστάσεις. Ακόμη υπάρχουν υποδομές που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όμως εφόσον είναι αντιδημαρχία δεν ανάγεται σε νομικό πρόσωπο. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 3 μέλη. Έναν συντονιστή, έναν υπεύθυνο και τον διευθυντή. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ονομάζεται Στασινός Μπερεδήμας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Κώστας Περγαντής. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται περίπου 10-15 άτομα. Τέσσερα άτομα εργάζονται στο γραφείο και οι υπόλοιποι διδάσκουν. Υπάρχουν δάσκαλοι για χορό, για αρμόνιο, για ντραμς, και γυμναστές. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μηδενικό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο πολιτιστικός φορέας του δήμου Χαϊδαρίου δραστηριοποιείται στο χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά αλλά και τη γυμναστική. Υπάρχουν εκδηλώσεις που είναι περιοδικές όπως ο μήνας θεάτρου ή ο μήνας « Βήματα Πολιτισμού» αλλά και τακτικές όπως οι θεατρικές παραστάσεις. Ακόμη υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται μία φορά κάθε χρόνο όπως « Τα Καραισκάκια». Οι εκδηλώσεις διεξάγονται όλο το χρόνο, περισσότερη συχνότητα όμως έχουν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Διαρκούν ανάλογα με τις δραστηριότητες από 1 μέρα έως 1 μήνα. Η συχνότητα των εκδηλώσεων είναι εβδομαδιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και για αυτό λειτουργεί το « Έρεισμα » που απευθύνεται μόνο σε ΑΜΕΑ με υπεύθυνες την Κ. Δόκου και την Κ. Φραγκίσκα. Επιπλέον υπάρχουν εκδηλώσεις που απευθύνονται μόνο σε παιδιά όπως θεατρικές παραστάσεις αλλά και σε ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Μέσο της συμμετοχής του κόσμου φαίνεται ότι οι εκδηλώσεις καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των δημοτών. Όλα τα μαθήματα που διδάσκονται μέσο του δήμου γίνονται στη « Στέγη Πολιτισμού» που βρίσκεται δίπλα στο Μετρό και έτσι η πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν είναι εύκολη.
ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι δημότες ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις εκδηλώσεις και υπάρχει αύξηση της συμμετοχής τους διότι δεν υπάρχει αντίτιμο. Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών παρατηρείται στο χορό και κυρίως στους παραδοσιακούς χορούς αλλά και στην ενόργανη γυμναστική. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσα από ίντερνετ, τύπο, πανό/ αφίσες αλλά και με ντουντούκα. Με τις δραστηριότητες του δήμου τα άτομα κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν νέα πράγματα. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αναβαθμίζουν το δήμο σε όλα τα επίπεδα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις, δωρεές και συνδρομές. Η χρηματοδότηση θεωρείται επαρκής για τις εκδηλώσεις σε σχέση με την εποχή και την κρίση που υπάρχει. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Μόνο όταν ιδιώτες ενοικιάζουν τα κτήρια του δήμου για εκδηλώσεις υπάρχει μία μικρή συνδρομή. Για τα άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά υπάρχει μέριμνα από το δήμο. Όπως χαμηλό κόστος συμμετοχής ή ακόμη και απαλλαγή από το κόστος συμμετοχής με σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας για τα μαθήματα που διδάσκονται. Ακόμη κατάργηση εγγραφής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού σε συνδυασμό με την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι περίπου 2-3 εβδομάδες και το μέσο όρο κόστους είναι 2,000€-3,000€. Ο προϋπολογισμός του 2013 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ήταν 48,000€. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και το μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά είναι να υπάρξει μία στοχοθεσία που να είναι ανάλογη με το κόστος και την απήχηση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων προς το παρόν. Δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία- συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Υπάρχει όμως συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής όπου συνεργάζονται 8-9 δήμοι για το πολιτιστικό έργο. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία είναι ένας από τους στόχους του φορέα, είναι ένα φλέγον ζήτημα και για αυτό υπάρχουν εκδηλώσεις που συσχετίζονται με τον ρατσισμό και τον πολιτισμικό διάλογο. Ακόμη υπάρχει συνεχής μέριμνα όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί καταγεγραμμένοι χώροι πρασίνου στο δήμο Χαϊδαρίου.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Χαϊδαρίου δεν συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους και θεωρεί απαραίτητη τη δικτύωση με άλλους ΟΤΑ. Συνεργάζεται μόνο με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Χαϊδαρίου σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη προγραμματισμού και οργάνωσης αλλά και η έλλειψη προσωπικού. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με το να υπάρξει μία στοχοθεσία αλλά και με αρκετή προσπάθεια και ενδιαφέρον από όλους. Ακόμη και με την ενδυνάμωση του εθελοντισμού. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό αξιοποιείται και σε επίπεδο συμβουλευτικό και δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους μέσο σεμιναρίων που μοριοδοτούνται για συνεχή επιμόρφωση. Υπάρχει ακόμη μεγάλη ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού και απουσία ερευνών με στόχο τις ανάγκες των πολιτών, όμως μέσα από τη συμμετοχή τους αντιλαμβάνεται ο δήμος αν οι δραστηριότητες του πολιτιστικού είναι κοντά στις επιθυμίες του κοινού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιοποίηση του θεσμού τις χορηγίας, η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινωνικές πολιτικές είναι προτάσεις που είναι αποδεκτές από τον πολιτιστικό οργανισμό του δήμου. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και δεν υπάρχει μια κατάλληλη πολιτιστική πολιτική σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τμήματος για την δραστηριότητα του πολιτιστικού. Πρέπει να μην ακολουθείτε μία προκαθορισμένη πολιτική αλλά να υπάρχει μία ελευθερία για πρωτοτυπία και αρκετό ενδιαφέρον για το έργο που επιτελείται.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;

Ο κυριότεροι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη και προβολή κάθε πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από τα καλλιτεχνικά τμήματα, η ανάδειξη και ενίσχυση του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν σαν στόχο την ψυχαγωγία, την επιμόρφωση και την ενημέρωση του συνόλου των πολιτών.

Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?

Ναι, σε κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Με τις δραστηριότητες του δήμου τα άτομα κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν νέα πράγματα.

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;

Σε μεγάλο βαθμό. Είναι απαραίτητη και αναγκαία.

Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;

Ναι, είναι μια διέξοδος για την εποχή που διανύουμε. Και έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους δημότες λόγω και του χαμηλού κόστους συμμετοχής.
Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;

Όχι απόλυτα, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι εκδηλώσεις λειτουργούν σε ένα πλαίσιο κοινωνικότητας και ακόμη δίνουν πολλές φορές πρότυπα στους δημότες.
Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;

Ναι, όπως προανέφερα αυτό φαίνεται και από την συμμετοχή τους.
Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?

Ναι

Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?

Οργανώνονται ήδη πάρα πολύ συχνά.
Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;

Ναι, είμαστε έτοιμη για μεγαλύτερες προκλήσεις.

Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;

Παραπάνω από ικανοποιητική. Και αυτό μπορεί να εντοπιστεί στο ότι το 2013 υπήρξαν περισσότερες εκδηλώσεις και από το 2010 και από το 2011 και από το2012.
Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?

Ναι, υπάρχει ευρεία θεματολογία και αρκετές εκδηλώσεις.
Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?

Ναι. Παρευρίσκονται περίπου 300-400 άτομα. Και στο θέατρο μέχρι και 500.
Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?

Δεν γνωρίζω. Δεν κοιτάω ταυτότητες , όλοι είναι ευπρόσδεκτοι άλλωστε έχουμε δημοκρατία.
Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?

Ναι
Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;

Όχι, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και σε ένα βαθμό το πετυχαίνουμε. Άλλωστε για να υπάρχει καλή ποιότητα αλλά και οργάνωση όσον αφορά τα μαθήματα που γίνονται μέσο του δήμου υπάρχει συνεργασία του δήμου με τις κοινωνικές συναιτεριστικές επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με αυτές ο δήμος δημιούργησε άλλους 12 τομείς εκμάθησης για τους δημότες. Όπως κοπτική-ραπτική, κόσμημα, μπαλέτο, zumba- pilates, φωτογραφία, λάτιν, πιάνο, κιθάρα, θέατρο ενηλίκων, θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνία και τέλος φυσικά καλλυντικά.

Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;

Όχι δεν παρατηρείτε μείωση της ανταπόκρισης του κοινού διότι έχουμε προσαρμόσει τις εκδηλώσεις μας σύμφωνα με την εποχή.
Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;

Περισσότερο αναγκαία από ποτέ, όμως κάποιες είναι όντως περιττή πολυτέλεια για την εποχή που διανύουμε.
Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?

Όλος ο κόσμος περνάει κρίση όμως στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις η συναναστροφή των ατόμων μεταξύ τους αλλά και η απόκτηση νέων γνώσεων και πληροφοριών δημιουργούν μία ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;

Δεν το γνωρίζω.
Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;

Υπάρχουν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Υπάρχει το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης αλλά και το κέντρο «΄Ερεισμα» που βοηθά άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?

Γίνονται επαναλήψεις διότι υπάρχουν στάνταρ εκδηλώσεις αλλά υπάρχει και καινοτομία.
Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?

Υπάρχει ήδη μία συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.
Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?

Ναι.
Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;

Όχι.
Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;

Ναι υπάρχουν, μία από αυτές είναι οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις.
Υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?

Ναι, υπάρχει άψογη συνεργασία. Ο δήμος παραχωρεί στα σχολεία τους χώρους του έτσι ώστε να γίνονται εκεί διάφορες συνελεύσεις, ομιλίες και εκδηλώσεις.
Τιμά ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?

Φυσικά. Είχε δώσει στο Θεοδωράκη τιμητική πλακέτα και «Το κλειδί της πόλης»
Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;

Ο δήμος κάνει μία προσπάθεια για να αναδείξει ντόπιους καλλιτέχνες. Παραδείγματος χάρη σε μία διήμερη εκδήλωση τη μία μέρα θα τραγουδήσει κάποιος γνωστός και την επόμενη θα τραγουδήσουν ντόπια συγκροτήματα.
Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;

Ναι, υπάρχουν για τα Χριστούγεννα.
Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?

Περισσότερο κόσμο έχει Ιούνιο- Σεπτέμβρη και Μάρτιο- Απρίλιο που έχει εκθέσεις ζωγραφικής.
Γνωρίζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?

Ναι
Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?

Ναι.Με το να δείξουν ενδιαφέρον, να συμμετάσχουν αλλά και με το να ζητήσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;

Ναι μέσο του διαδικτύου.
Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?

Το φεστιβάλ νεολαίας με το συγκρότημα «Μέλισσες» είχε πάρα πολύ κόσμο.
Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;

Όχι ιδιαίτερα.
Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?

Φυσικά και υπάρχει ευαισθητοποίηση . Η κοινωνική υπηρεσία έχει καθιερώσει εθελοντική αιμοδοσία αλλά και συλλογή φαρμάκων ή ρούχων για τους οικονομικά ασθενέστερους.
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;

Δεν υπάρχει σχετική δραστηριότητα του δήμου μας στον πολιτιστικό τουρισμό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κ. Κώστας Περγαντής
(Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών και Καραϊσκάκη
τηλ.: 210- 5821639 /210-5321142
e-mail: press1@haidari.gr
URL: http://www.haidari.gr/

You may also like...