Ο κύριος κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων – ομάδα Κοπέρνικος “mr. kih and the secret box of sounds” – Copernicus theater group

afisa5Η βραβευμένη ομάδα Κοπέρνικος και το περιοδικό Serious, παρουσιάζουν ένα πρωτότυπο έργο, που συνδυάζει θεατρική αφήγηση και τεχνικές σωματικού θεάτρου με υπέροχες μουσικές, ήχους και διάδραση με τα παιδιά. Έπειτα από τις επιτυχημένες παραστάσεις που παρακολούθησαν χιλιάδες παιδιά στον Ελληνικό Κόσμο στην Αθήνα, ο κύριος Κιχ ταξιδεύει στη Σύρο.
Παράσταση για το κοινο:
Tετάρτη 9 Δεκεμβρίου
Ώρα έναρξης: 18:00
Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ (συνοδοί 5 ευρώ)
Προπώληση εισιτηρίων στο θέατρο Απόλλων από 7 έως 9 Δεκεμβρίου, ώρες 12.00 – 14.00
Παραστάσεις μόνο για σχολεία:
Tετάρτη 9 Δεκεμβρίου
Ώρα: 11:00
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου
Ώρες: 9.00 & 11.00
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ
The awarded theatre group Copernicus, in cooperation with the free press magazine Serious, present an original play that combines theatrical narration and techniques of physical theater with beautiful music, sounds, and interaction with children. After a series of successful performances in Athens, mr. Kih travels to Syros
Wednesday December 9, at 18.00
Ticket prices: 7 euros (escorts 5 euros)
Tickets at the Apollon Theater from December 7 to 9, at 12.00 – 14.00
Scheduled performances only for schools:
Wednesday December 9, at 11.00
Thursday December 10, at 9.00 & 11.00
Ticket prices: 5 euros

You may also like...