Ο Διαπολιτισμικός διάλογος και η σημασία του στη σημερινή εποχή

«Ο Διαπολιτισμικός διάλογος και η σημασία του στη σημερινή εποχή» Ο Όμιλος για την UNESCO Αμαρουσίου διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Ο Διαπολιτισμικός διάλογος και η σημασία του στη σημερινή εποχή», διάρκειας δύο ωρών, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/03/2017 και ώρα 17:45, στα γραφεία του Ομίλου μας Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι, Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού, 1ος όροφος. Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνίες αποτελούνται από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι απαραίτητο να προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος, ο οποίος αφορά τη συνάντηση της κουλτούρας του καθενός με την κουλτούρα του διπλανού του, που εξ ορισμού είναι ανομοιογενείς.  Ακόμα, ο διαπολιτισμικός διάλογος προβάλλει τις αξίες της ίσης συμμετοχής όλων των πολιτισμικών ομάδων στο “κοινωνικό γίγνεσθαι” και το σεβασμό της πολιτιστικής τους ταυτότητας, ως αδιαμφισβήτητα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συστηματική του καλλιέργεια, μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη εγγύηση για την προώθηση της ειρήνης σε διακρατικό επίπεδο και τη διασφάλιση της αρμονικής κοινωνικής συνύπαρξης στο εσωτερικό των κρατών. Ο διαπολιτισμικός διάλογος επιδιώκει τη δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους για εκπαιδευτική εξέλιξη και κοινωνική ολοκλήρωση, επιπλέον αναδεικνύει τη συνεργασία μέσα σ΄ ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και αλληλοαποδοχής. Η ανάδειξη της σημασίας του τις τελευταίες δεκαετίες, κάνει αναγκαία την ευαισθητοποίηση όλων, για τη συμμετοχή τους στο διαπολιτισμικό διάλογο, στην καθημερινή τους ζωή.

Η διάλεξη θα περιλαμβάνει ανάλυση της έννοιας του διαπολιτισμικού διαλόγου, αναφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, επίσης στο ρόλο της UNESCO και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα γίνει ακόμη προσέγγιση των εννοιών του πολιτισμού, της πολιτισμικότητας και της πολιτιστικής δραστηριότητας. Τέλος θα αναφερθεί η πολιτισμική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πεδίο εφαρμογής πολιτικών και συνεργασίας, για τη διασφάλιση κατανόησης και σεβασμού της πολιτιστικής της πολυμορφίας, καθώς επίσης και η στρατηγική της Ελλάδας στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Ομιλήτρια: Υβόνη Σικαλά – Γραμματικού

Εκπαιδευτικός, Πολιτική Επιστήμονας, MSc Πολιτιστικής Πολιτικής

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Λόγω περιορισμένων θέσεων επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 10/03/2017, είτε στο e-mail: info@unesco.gr είτε στα τηλέφωνα: 210-6147002 & 212-1000-250.

Η Πρόεδρος,

Ιωάννα Παπανικολάου – Πουσπουρίκα

You may also like...