«Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία»

Επιστημονικό Συνέδριο

«Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία»

Μνήμη Ν. Μουτσόπουλου

Β΄ Εγκύκλιος

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, εγκαινίασε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» την περιοδική έκθεση με τίτλο «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» στην οποία παρουσιάζονται πέντε επιλεγμένες οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία που συνδέονται μεταξύ τους επειδή έχουν ιδρυθεί, κατασκευαστεί, ή ανακαινιστεί κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ (527-565). Πρόκειται για το κάστρο της Ρεντίνας, το διατείχισμα της Κασσάνδρειας, το κάστρο της Πύδνας, το κάστρο του Πλαταμώνα και το κάστρο της Βελίκας. Στην έκθεση παρουσιάζεται επίσης και η πόλη της Θεσσαλονίκης, ως παράδειγμα τειχισμένης μητρόπολης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινωνία και τα δίκτυα των δρόμων που διαμορφώθηκαν μεταξύ των οχυρών αλλά και στις οικονομικές και τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην κάθε περιοχή, ενώ αναδεικνύεται και η πορεία κάθε θέσης διαχρονικά. Η έκθεση έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς χαίρει μεγάλης αποδοχής από το κοινό, το οποίο, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα.

Καθώς στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε μόνο οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θέλοντας να εμβαθύνει στο θέμα της βυζαντινής οχυρωτικής στα χρόνια του Ιουστινιανού, οργανώνει συνέδριο με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία» το οποίο θα αφιερωθεί στη μνήμη του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου, ο οποίος εκτός των άλλων, υπήρξε και ανασκαφέας του κάστρου της Ρεντίνας.

Καθώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από συναδέλφους της Θράκης και επειδή ο Νικόλαος Μουτσόπουλος δραστηριοποιήθηκε και σε αυτήν την περιοχή, ενημερώνουμε ότι η θεματική του συνεδρίου επεκτάθηκε και περιλαμβάνει κάστρα από τη Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη.

Στόχος του παραπάνω συνεδρίου είναι η παρουσίαση στο κοινό γνωστών και άγνωστων οχυρών θέσεων (πόλεις, οικισμοί, σταθμοί, πύργοι, διατειχίσματα, παρατηρητήρια-φυλάκια) της εποχής του Ιουστινιανού Α΄ από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αλλά και να φωτιστούν θέματα που αφορούν στην καστροκτισία και την οχυρωτική, τη μηχανική, την οργάνωση και τη χρήση του χώρου, αλλά και τις πολεμικές τεχνικές της εποχής.

Το συνέδριο προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου και 2ης Νοεμβρίου 2019 και θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 31 Ιουλίου τ.ε. με περίληψη έως 300 λέξεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  mbp@culture.gr με την ένδειξη: «Για το Συνέδριο των Οχυρώσεων»

You may also like...