ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
 image006

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210 52 84 800 & 210 36 21 601
Web: www.cityofathens.gr/opanda

You may also like...