Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός τους οργανισμός ονομάζεται Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα.Ήταν Πνευματικό Κέντρο ,αλλά συγχωνεύτηκαν στις 27 Μαίου του 2011.Η έδρα του πολιτιστικού Οργανισμού είναι ο Βύρωνας.
Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι ένας δημοτικός κινηματογράφος στην Νέα Ελβετία,ο οποίος χρησιμιποιέιται για διάφορες εκδηλώσεις,το Θέατρο Βράχων και πλατείες του Δήμου.Μόνο στο Θέτρο Βράχων υπάρχουν υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες(ειδικές τουαλέτες).
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Μοναστηριώτης Ιωάννης.Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 3.Δεν υπάρχει εθελοντική συμμετοχή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στη μουσική,στο θέατρο,στον κινηματογράφο και στα εικαστικά.Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι οι Βραδιές Πολιτισμού,οι οποίες διεξάγονται από τον Ιανουάριο-Μάρτιο,η Μικρή Σκηνή για τα παιδιά η οποία επίσης διεξάγεται από τον Ιανουάριο-Μάρτιο,το Παιδικό Φεστιβάλ,το οποίο πραγματοποιείται για 29η χρονιά και γίνεται την άνοιξη πριν ή μετά το Πάσχα,οι Γειτονιές Πολιτισμού,οι οποίες διεξάγονται την άνοιξη ,επετειακές εκδηλώσεις και διάφορες εκδηλώσεις σε πλατείες και σε ανοιχτούς χώρους του δήμου που συμμετέχουν μουσικά και θεατρικά σχήματα.Η εποχή κατά την οποία διεξάγονται κυρίως εκδηλώσεις είναι από τον Ιανουάριο-Μάρτιο.Οι εκδηλώσεις διαρκούν από 10 ημέρες,όπως το Παιδικό Φεστιβάλ.Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συχνότητα που διεξάγονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,ενώ υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλους και σε ΑΜΕΑ,σε παιδιά,σε ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους.Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των πολιτών.Η προσεύλεση των πολιτών παραμένει σταθερή στις πολιτιστικές δραστηριότητες.,ενώ το ενδριαφέρον που εκδηλώνουν είναι μεγάλο.Όμως ο τομέας στον οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή είναι στη μουσική και στο θέατρο.Η ενημέρωση των πολιτών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνεται μέσω του ίντερνετ(e-mail και της ιστιοσελίδας του δήμου και του πολιτιστικού φορέα),των αφισών και δελτίων τύπου.Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν χρηματοδοτείται και τα χρήματα δεν είναι επαρκή για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.Στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος δεν υπάρχει ανίτιμο,είναι δωρεάν για όλους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικομική συγκυρία και την απήχηση του κοινού.Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας εκδήλωσεις είναι 2 εβδομάδες.Ο μέσος όρος του κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι από 1.000 έως 5.000 ευρώ.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου.Υπάρχει πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου,όπως ο σχεδιασμος της αίθουσας του Καρέα που χρησιμεύει για εκθέσεις ζωγραφικής και εκδηλώσεις.Υπάρχει διεθνή συνεργασία-συμπαραγωγή.Δεν υπάρχει συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις.Δεν υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς.Σχετικά με την πραγματοποίση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστικώ πολυμορφία δεν υπάρχει κάποιος στόχος ούτε σχέδιο.Και δεν υπάρχει μέριμνα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος δεν συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ούτε σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά ούτε και σε επίπεδο συμπράξεων-δικτύου στο πλαίσιο Ευρωπικών Προγραμμάτων και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.όμως είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι τα οικονομικά και η έλλειψη τεχνικού προσωπικού(μεταφορικό μέσο για το στήσιμο μιας εκδήλωσης όπως κουβάλημα μικροφώνων,παταριών).Δεν θεωρεί πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό,καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
Επιστημονικό προσωπικό δεν υπάρχει.Δεν προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση της εργασίας τους.Δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα πολιτισμού.Και δεν πραγμτοποιούνται έρευνες για την διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας,η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων και η ενδυνάμωση του εθελοντισμού είναι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος για άμεσα σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοιήκησης.Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προιόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο στόχος των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου είναι η διασκέδαση με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.Οι δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε μέτριο βαθμό.Είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηρίοτητας και είναι μια δίεξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και γι αυτό έχει ανταπόκροση στους δημότες.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες,καθώς και συμβαδίζουν σε μέτριο βαθμό με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας.Δεν θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα,είναι ικανοποιητική.Συγκριτικά με άλλους δήμους η πολιτιστική δράση του δήμου χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική.Άλλες είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό και άλλες όχι,ανάλογα με την θεματολογία της κάθε πολιτστικής εκδήλωσης.
Τα άτομα που παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις είναι στην κινηματογραφική αίθουσα 300 άτομα και στις πλατείες 500 άτομα.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παρακολουθούνται και από Έλληνες και αλλοδαπούς.Οι πολιτστικές εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση.Η ποιότητα των εκδηλώσεων δεν έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης.Η ανταπόκριση του κοινού δεν είναι μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη.Είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και όχι περιττή πολυτέλεια.Στην εποχή της κρίσης των αξιών,των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα,ο πολιτιστικός κόσμος είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νώτα στις ζωές των ανθρώπων.
Το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκομένων καλύπτει όλα τα επίπεδα.
Εκτός από τα πολιτιστικά υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα,όπως η αιμοδοσία που γίνεται κατά την διάρκεια του Παιδικού Φεστιβάλ,το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου,την περίοδο του μεγάλου σεισμού της Κεφαλλονιάς είχαν μαζευτεί τρόφιμα και στον πόλεμο της Βοσνίας το 1999 είχαν συγκεντρωθεί τρόφιμα και είχαν φιλοξενηθεί παιδιά στον χώρο των προσκόπων .
Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις,αλλά και γίνονται και επαναλήψεις.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας.Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο με την θεατρική ομάδα παιδιών και ενηλίκων.Δεν υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους δήμους.Η εκδήλωση που προορίζεται μόνο ένα συγκεκριμένο κοινό είναι το Παιδικό Φεστιβάλ για τα παιδιά,καθώς τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά προς όλους.Υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του δήμου.Ο δήμος τιμά μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα,αλλά φροντίζει να αναδειχθούν και ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα.Η προσέλευση του κόσμου είναι σταθερή σε όλες τις εκδηλώσεις.
Οι ανάγκες του δήμου όσον αφορά στις απαραίτητες προυποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών σδράσεων γνωστοποιούνται μεσω συμβουλίου.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων,οι δημότες εκφράζουν τις εντυπώσεις τους και έτσι γνωστοποιούνται στο δήμο οι εντυπώσεις τους μετά από κάθε εκδήλωση.Οι εκδηλώσεις διαφημίζονται μόνο στο δήμο Βύρωνα καθώς απαγορεύεται η αφισοκόλληση και γίνεται εκεί που υπάρχουν ειδικά ταμπλό.Η εκδήλωση που έκανε εντύπωση στο δήμο σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι στις παιδικές εκδηλώσεις και στις μουσικές.Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μην γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τα ενδιαφέροντα.Υπάρχει ευαισθητοποίηση σχετικά με ευαισθητα κοινωνικά θέματα,όπως αιμοδοσία συλλογή φαρμάκων ή ρούχων για τους οικονομικά ασθενέστερους.
Τέλος δεν υπάρχει κάποια σχετικά δραστηριότητα του δήμου σχετικά με τον πολιστικό τουρισμό.

You may also like...