Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανσιμού είναι Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης το οποίο ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στο Σταυρό Δήμου Βόλβης. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για την διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων,ενώ υπάρχουν και υποδομές για την εξυπερέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική/οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.Το Δ.Σ. αποτελείται από 13 μέλη. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων – καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Βασιλάκης Δημήτριος.Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι υπάλληλοι ΟΠΑΠ, υπάλληλοι του Δήμου, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και εθελοντές.Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 30%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας είναι στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο και στον αθλητισμό.Οι τακτικές εκδηλώσεις είναι το Χριστουγεννιάτικο χωριό, το καρναβάλι,η Γιορτή Θάλασσας και η συμμετοχή σε δραστηριότητες περιβαλλοντολογικού και οι περιοδικές είναι οι συναυλίες,οι Θεατρικές παραστάσεις και τα Αθλητικά Τουρνουά. Η συχνότητα των εκδηλώσεων ποικίλει ανάλογα την εποχή,ενώ υπάρχει και ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους.Καθώς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις καλύπτουν σε μέτριο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων δεν είναι και τόσο εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι από 18 έως 45. Έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα.Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις παρατηρείται σε μέτριο βααθμό πως εκδηλώνουν ενδιαφέρον.Οι τομείς πολιστικών εκδηλώσεων που παρατηρούνται μεγαλύτερη συμμετοχή είναι στο χορό και στη μουσική.Το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου ενημερώνεται μέσω του ραδιοφώνου, του τύπου και του ίντερνετ.Και φυσικά οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω των επιχορηγήσεων που φυσικά δεν είναι επαρκείς.Καθώς στις εκδηλώσεις που διοργώνονται δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο, για αυτό το λόγο δεν υπάρχει κάποια έκπτωση-οικονομική βοήθεια στους οικονομικά αδύναμους,καθώς είναι δωρεάν για όλους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία,την απήχηση κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 10 ημέρες.Το μέσο κόστος μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 500€ και πάνω. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμο.Έπειτα υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων.Δεν υπάρχει όμως διεθνή συνεργασία- συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς.
Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία αφορά σε μέτριο βαθμό την πολυπολιτισμικότητα ,τον διάλογο πολιτιστιμών και τους μετανάστες-ρατσισμός , ενώ σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων και την αλληλεπίδραση πολιτισμών και την δημιουργικότητα.
Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή/και με την περιφέρεια,καθώς ο δήμος δεν συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ (δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται όμως σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με την Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.Είναι όμως απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι οι ελλειπείς οιικονομικοί πόροι,η μείωση εθελοντισμού, και το ανεπαρκές δίκτυο συγκοινωνίας.Δεν θεωρείται πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικο.Επίσης προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους και υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει όμως απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Φυσικά σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης έχει διατυπωθεί η ρπίταση για αύξηση κρατικ΄βν χρηματοδοτήσεων.Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης.Τα εφαρμοσμένα παραδείγματα στην περιοχή είναι οι αδελφοποιήσεις,οι συνεργασίες πολιτισμικών και πολιτικών φορέων, οι οικονομικές συνεργασίες και εμπορικές συναλλαγές.Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η συνεργασία φορέων και συλλόγων και ο εθελοντισμός .

You may also like...