Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ονομάζεται οργανισμός πολιτισμού αθλητισμού και νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και ιδρύθηκε το 2011 μετά τη συγχώνευση με τον Καλλικράτη. Έδρα του είναι η οδός Ακαδημίας 50 στην Αθήνα.
Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, πινακοθήκη και κινηματογράφος ο οποίος δεν λειτουργεί. Σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχουν με ελλείψεις. Τώρα είναι σε διαδικασία μελετών.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του οργανισμού είναι ένα Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη και 15 αναπληρωματικά μέλη, ενώ υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι η διεύθυνση πολιτισμού και η διεύθυνση μουσικής. Καλλιτεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει.
Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 360 άτομα εκ των οποίων οι 257 είναι μουσικοί, κυρίως σε χώρους όπως η πινακοθήκη και η βιβλιοθήκη. Όπως επίσης και φύλακες. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μικρό και υπάρχει στη βιβλιοθήκη κατά κύριο λόγο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο ΟΠΑΝΔΑ δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο χορός, η μουσική, το θέατρο, εικαστικά, αθλητισμός, δια βίου μάθηση καθώς και συνεργάζονται με τον κινηματογράφο. Σε όλους τους τομείς σχεδόν.
Τακτικές εκδηλώσεις υπάρχουν τα χριστούγεννα, τις απόκριες καθώς και καλοκαιρινά φεστιβάλ. Όλα τα υπόλοιπα είναι έκτακτα.
Διεξάγονται εκδηλώσεις όλο το χρόνο και διαρκούν από 1 ή 2 μέρες μέχρι 1 μήνα συνήθως. Η συχνότητα τους είναι παραπάνω από μηνιαία και υπάρχει ποικιλία σε μεγάλο βαθμό ως προς την θεματολογία τους.
Έχουν γίνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεργάζονται επίσης με τις λέσχες φιλίας. Όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν.
Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τα ΜΜΜ είναι πολύ εύκολη.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Υπάρχουν προγράμματα για παιδιά, εφήβους ή μεγαλύτερους.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα.
Όσον αφορά την ανταπόκριση των πολιτών αυτή είναι ανάλογη των εκδηλώσεων. Άλλοτε είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση και είναι γεμάτη κόσμο και άλλοτε δεν πάνε τόσοι πολλοί. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται κυρίως σε μουσικές εκδηλώσεις.
Η ενημέρωση του κοινού γίνεται μέσω διαδικτύου κυρίως, σπάνια θα γίνει από τηλεόραση ή ραδιόφωνο κλπ.
Οι δραστηριότητες του οργανισμού αναβαθμίζουν την περιοχή σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός οργανισμός χρηματοδοτείται από κρατικές επιχορηγήσεις, συνδρομές και από τα έσοδα. Βέβαια δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση.
Αντίτιμο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν υπάρχει. Στα αθλητικά υπάρχει (γυμναστήρια, κολυμβητήρια). Για όλους τους άνεργους βέβαια είναι δωρεάν. Ο δήμος και λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνουν οικονομικά και το κάνει ήδη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση.
Ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας μια πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται από την εκδήλωση. Για παράδειγμα τα αθλητικά γεγονότα θέλουν ένα 6μηνο. Ο μέσος όρος κόστους εξαρτάται πάλι από την εκδήλωση (από μηδενική έως πολύ).
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου.
Υπάρχει μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. Έχουν εκπονήσει 5ετές επιχειρησιακό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων, προσπαθούν να διατηρήσουν αυτούς που υπάρχουν.
Υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς συνεργασίες-συμπαραγωγές. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις ως οργανισμός υπάρχουν, όχι ως δήμος. Γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς, το κάνουν ήδη με πολλούς δήμους και φορείς.
Τους αφορά άμεσα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία. Έχουν πραγματοποιήσει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το γραφείο ένταξης τρίτων χωρών και συνεργάζονται με συλλόγους μεταναστών και με πρεσβείες.
Υλοποιούν δράσεις που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη και με άλλους δήμους και με την αναπτυξιακή τουριστική.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ο δήμος συνεργάζεται και με άλλους δήμους της περιφέρειας αλλά και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Κυρίως με την περιφέρεια. Συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ. Επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων συνεργάζεται κυρίως με δήμους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι υποχρεωτική η δικτύωση- συμπράξεις, απαιτείται από πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα (δήμοι, πολιτιστικοί φορείς, πανεπιστήμια, υπουργεία).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με την απαγόρευση προσλήψεων, το οποίο αντιμετωπίζεται μονοκεντρικά από το κράτος.
Παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής. Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό δεν υπάρχει.
Στο δημόσιο δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους για συνεχή επιμόρφωση αλλά και για βελτίωση της εργασίας τους.
Βέβαια και υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του πολιτισμού.
Έρευνες κοινού για την διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών γίνονται εν μέρει, όχι όπως θα έπρεπε.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, η αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και θεμάτων που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι μερικές από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών και είναι αποδεκτές από μέρους του οργανισμού.
Βέβαια και ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση. Στην Αθήνα χρησιμοποιούν τις πολιτιστικές δράσεις για αναζωογόνηση δύσκολων περιοχών και για να ξαναγίνει το κέντρο τουριστικός χώρος πέραν της μιας ημέρας.
Χρειάζεται ένας τεράστιος αριθμός συνδυασμένων δράσεων για να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
-Αναζωογόνηση δύσκολων περιοχών της πόλης, εκπαίδευση παιδιών στο πολιτισμό και προσφορά στους δημότες δωρεάν και ποιοτική διασκέδαση.
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?
-Αφορούν μικρότερους δήμους.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
-Απολύτως απαραίτητη, ειδικά μέσω κρίσης.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
-Ναι έχει μεγάλη ανταπόκριση ακριβώς διότι δεν μπορούν να πληρώσουν.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
-Ναι κάποια από τα προγράμματα.
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
-Το ελπίζουν, δεν μπορούν να το ξέρουν.
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?
-Όχι όσο θα έπρεπε, προσπαθούν. Παρακολουθούν τα νέα ρεύματα.
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?
-Δεν γίνεται πιο πολύ!
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
-Προσπαθούν για μεγαλύτερη ποικιλία, αλλά τα οικονομικά πάντα τους κρατούν.
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
-Ικανοποιητική
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?
-Ναι οι περισσότερες.
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?
-Εξαρτάται από την εκδήλωση κάθε φορά. Υπάρχουν και εκδηλώσεις για ειδικό κοινό.
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?
-Ανοιχτές σε όλο τον κόσμο.
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
-Δεν μπορεί ο δήμος να δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς. Δεν γίνεται αυτό.
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
-Όχι αντίθετα ανακαλύπτουν τρόπους να κάνουν πολιτισμό χωρίς χρήματα.
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;
-Όχι μάλλον αυξημένη.
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;
-Κάθε άλλο είναι αναγκαία. Έχει ανάγκη ο κόσμος από ψυχολογική υποστήριξη που του προσφέρει ο πολιτισμός.
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?
-Λογικό να συμπαρασύρεται και ο πολιτιστικός κόσμος, αλλά σιγά σιγά διαφαίνεται μια ανάκαμψη.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
-Απευθύνονται σε όλα τα κοινά. Εξαρτάται από την εκδήλωση.
20. Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
-Υπάρχουν κυρίως συγκέντρωση τροφίμων και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για διάφορα θέματα.
21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?
-Επαναλήψεις σπάνια γίνονται, εκτός αν είναι κάτι πολύ πετυχημένο. Προσπαθούν για πρωτοτυπία και επιτυχία.
22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?
-Συνεργάζονται ήδη με πολλούς.
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?
-Ναι τα μουσικά κυρίως.
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
-Όχι που να πραγματοποιεί ο οργανισμός. Έχουν γίνει στην Αθήνα.
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
-Ηλικιακός διαχωρισμός. Οι περισσότερες απευθύνονται σε όλους.
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?
-Ναι με όλα τα σχολεία δημόσια και ιδιωτικά.
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?
-Ναι βεβαίως.
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
-Η Αθήνα δεν έχει ντόπιους καλλιτέχνες. Η Αθήνα φροντίζει για ομάδες.
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
-Ναι κυρίως Χριστούγεννα. Τον υπόλοιπο καιρό συνήθως αδειάζει η Αθήνα.
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?
-Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Ναι όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά.
31.Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?
-Προφανώς γνωρίζουν τις ανάγκες του δήμου. Κυρίως από συμμετέχοντες. Πρόσφατα ετοίμασαν ερωτηματολόγια ώστε να προχωρήσουν σε τέτοια οργάνωση.
32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?
-Από τη είσπραξη κόσμου, επιστολές, σχόλια.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
-Μόνο μέσω διαδικτύου.
34.Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?
-Λευκή νύχτα 28/12, μουσικές εκδηλώσεις.
35 Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
-Ναι είναι προφανές. Ανάλογα με την εποχή και σε διαφορετικούς χώρους.
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?
-Κυρίως συλλογή ρούχων και φαρμάκων, αλλά και για άλλα προβλήματα.
37. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
-Συνεργασία με αυτούς που ασχολούνται με τουρισμό, ξενοδοχεία κλπ.
Ναι υπάρχει δικτύωση και συνδιοργανώσεις.

———————————————————————————————————————————————

Από τα τέλη Ιουλίου του 2012 εκπονήθηκε στη Αθήνα 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο.
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, με την κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας κυρίως για εξεύρεση νέων πόρων.
Δόθηκε έμφαση στην αναζωογόνηση του κέντρου αλλά και γειτονιών της Αθήνας όπως η πλ. Κουμουνδούρου, Άγιος Παύλος, Άγιος παντελεήμονας, Πατησίων, με αντικείμενο τον πολιτισμό, σε συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς (εμπορικό σύλλογο, δίκτυο μουσείων και πολιτιστικών φορέων Αθηνών, Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο, διεθνές ινστιτούτο θεάτρου.
Προωθήθηκε η εξωστρέφεια των μουσικών συνόλων με συναυλίες σε όλη την πόλη και κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία της Αθήνας.
Η κεντρική βιβλιοθήκη στηρίχθηκε με παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της και σχεδιάσθηκε η ανάπτυξη δικτύου παιδικών βιβλιοθηκών.
Στα πολιτιστικά κέντρα ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, με μαθήματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος των ενδιαφερόντων των πολιτών (ξένες γλώσσες, οικολογία, η/υ, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα), με εγγεγραμμένους περί τους 3.000 πολίτες, ενώ πραγματοποιούνται και προγράμματα από υπαλλήλους του οργανισμού και εθελοντές.
Υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
Υλοποίηση μέσω ΕΣΠΑ της ψηφιοποίησης της Δημοτικής πινακοθήκη και της δημοτικής βιβλιοθήκης, καθώς και η αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενώ είναι σε εξέλιξη η υποβολή πρότασης για δημιουργική οικονομία στον τομέα του πολιτισμού.
Στήριξη του αθλητισμού στις γειτονιές, με προγράμματα στα σχολεια και παραχωρήσεις των χώρων του δήμου στα τοπικά σωματεία με αντικειμενικά κριτήρια.
Έναρξη το 2013 θερινών αθλητικών camp για παιδιά και ακαδημίες εκμάθησης αθλημάτων.
Πλήρης ανακατασκευή των μηχανοστασίων των τριών κολυμβητηρίων του ΔΑ, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη κατάσταση του νερού και η υγεία των αθλούμενων και εκπονήθηκαν μελέτες ανακατασκευής των ανοιχτών χώρων άθλησης και παιχνιδιού, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε.
Διοργανώθηκαν οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και η Λευκή νύχτα σε συνεργασία και με την Τεχνόπολη.

You may also like...