Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού ιδρύθηκε το 2011, όταν οι δήμοι Δάφνης και Υμηττού αντίστοιχα μετατράπηκαν σε έναν Καλλικρατικό δήμο Δάφνης-Υμηττού. Η έδρα του εν λόγω οργανισμού βρίσκεται στη Δάφνη επί της οδού Ηλιουπόλεως 120.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται σε χώρους όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφο.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε ότι αφορά τη διοικητική δομή του φορέα αυτή έγκειται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ το ΔΣ είναι 15μελές. Δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής κι επιπλέον για το πολιτιστικό έργο του δήμου αρμόδια είναι μία 3μελής επιτροπή, η οποία ασχολείται καθαρά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι δραστηριότητες του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού είναι σχετικά με το χορό, τη μουσική, το θέατρο (δημοτικό θέατρο «Φάνης Χηνάς») και τα εικαστικά («Μουσείο Μπουζιάνη»). Κάποιες από τις εκδηλώσεις που διεξάγονται είναι τακτικές ενώ άλλες περιοδικές. Μια από τις τακτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι αυτή που γίνεται σχετικά με τον Γ. Μπουζιάνη , η οποία διεξάγεται σταθερά κάθε χρόνο με διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά (πχ «Ο Μαθητής Νίκος Χρονόπουλος, ο Δάσκαλος Γιώργος Μπουζιάνης»). Στις περιοδικές εκδηλώσεις ανήκουν τα αφιερώματα που γίνονται κάθε χρόνο σε μεγάλους ποιητές, λογοτέχνες κλπ (πχ στους Ελύτη, Καβάφη, Βρεττάκο). Οι τακτικές εκδηλώσεις διεξάγονται κάθε Νοέμβρη-Μάιο και τον Σεπτέμβρη, ενώ οι περιοδικές όλο το χρόνο. Συνήθως διαρκούν 1 μήνα και η θεματολογία τους ποικίλει κάθε φορά. Επιπλέον, απευθύνονται και σε παιδιά, ηλικιωμένους (ανάλογα πάντοτε με το περιεχόμενο της εκάστοτε εκδήλωσης) και σε οικονομικά ασθενέστερους. Η πρόσβαση με τα ΜΜΜ είναι αρκετά εύκολη, ωστόσο φαίνεται πως δεν καλύπτεται πλήρως το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (από παιδιά μέχρι άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών), ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί ως τώρα κάποια αύξηση ή μείωση αντίστοιχα του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στις θεατρικές παραστάσεις και στα εικαστικά. Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται μέσω της τηλεόρασης (συγκεκριμένα από τη ΔΤ για τις εκδηλώσεις σχετικά με τον Γ. Μπουζιάνη), του διαδικτύου και του τύπου (με φυλλάδια, αφίσες κλπ). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι εκδηλώσεις αναβαθμίζουν γενικότερα την περιοχή (σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, αλλά και εκπαιδευτικό).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση του συλλόγου πραγματοποιείται μέσω επιχορηγήσεων από το δήμο Δάφνης-Υμηττού και μέσω του διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων» των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, όμως δε θεωρείται επαρκής για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Κάτι εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο που θα πρέπει να καταβάλουν οι παρευρισκόμενοι για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων που διοργανώνονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία τους είναι συνήθως 3 μήνες για τις μεγάλες εκδηλώσεις [σχετικά: 1) με τον Γ. Μπουζιάνη και 2) τη Διεθνή Έκθεση Γελοιογραφίας] και 1 μήνας για τα αφιερώματα που διεξάγονται. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιπλέον, εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου, ενώ υπάρχουν κάποιες μελλοντικές προτάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία, σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ωστόσο, παρότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις, υπάρχει προς το παρόν συνεργασία με τις FECO ξένων γελοιογράφων. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια για διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Τέλος, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία υφίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού δε συνεργάζεται με άλλους δήμους της περιφέρειας για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, όμως συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου για την πραγματοποίηση φεστιβάλ- πολιτιστικών εκδηλώσεων (με το δήμο Βύρωνα μέσω του διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού). Ακόμα, δεν υφίσταται κάποια συνεργασία σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά κρίνεται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ (και πιο συγκεκριμένα με τους όμορους δήμους όπως πχ με Βύρωνα, Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κάποια από τα κυριότερα προβλήματα που εκφράστηκαν από το δήμο Δάφνης-Υμηττού είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις (υπάρχουν μόνο για κάποιες εκδηλώσεις) κατά κύριο λόγο για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε υπαίθριους χώρους (πχ υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τον ήχο, το φωτισμό ή και τα καθίσματα ακόμα), καθώς επίσης και το πρόβλημα του ύψους της χρηματοδότησης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκάστοτε εκδηλώσεις. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη ενός οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό και όχι αποφασιστικό καθώς υπάρχουν ξεχωριστές κεντρικές δομές στον κάθε δήμο. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ενώ αξιοποιείται κατάλληλα το ήδη υπάρχον προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό, προσφέρονται κάποια κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Τέλος, είναι αναγκαία η πρόσληψη επιπλέον επιστημονικού προσωπικού καθώς και η διεξαγωγή ερευνών με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάποιες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν σε ετήσια τακτικά συνέδρια, όπου γίνεται λόγος για άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, και οι οποίες είναι αποδεκτές από το δήμο Δάφνης-Υμηττού είναι η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, αύξηση κρατικών επιχορηγήσεων, ενδυνάμωση εθελοντισμού, δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης. Ακόμα, ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση, εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης (μέσω του διαδημοτικού δικτύου). Τέλος, η γνώση της κοινωνικής δομής του δήμου και των ηλικιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι εκδηλώσεις (με βάση την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του πληθυσμού) αποτελούν την κατάλληλη πολιτιστική πολιτική προκειμένου η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...