Οπτικοί διάλογοι με τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης στα μουσεία Θέατρο και μουσική στην αρχαία Μακεδονία

Οπτικοί διάλογοι με τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης στα μουσεία
Θέατρο και μουσική στην αρχαία Μακεδονία.
Συνομιλώντας με τα μουσειακά αντικείμενα του ΑΜΘ

Στο πλαίσιο του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Οπτικοί διάλογοι με τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης στα μουσεία» που διοργανώνεται από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με έξι μουσεία της Θεσσαλονίκης (Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Κινηματογράφου) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Θέατρο και μουσική στην αρχαία Μακεδονία. Συνομιλώντας με τα μουσειακά αντικείμενα του ΑΜΘ» το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.

*Τα ονόματα και ο αριθμός των συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών έχουν καθοριστεί από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων
Μ. Ανδρόνικου 6,
Τ.Θ
  506 19
T.K 540 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ
.: 2310 830538
Fax : 2310 861306
www.amth.gr

Archaeological Museum of Thessaloniki
Department of Public Relations, Documentation and Publication
s
6, M. Andronikou Str.
PO Box  506 19
540 13, Thessaloniki
Tel. :
(0030) 2310 830538
Fax: (0030) 2310 861306
www.amth.gr

 

 

You may also like...