Ομιλία-Παρουσίαση στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017
[21.00] στην αυλή με τα Χαμάμ στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Το θέμα τῆς ὁμιλίας-παρουσίασης: «Μεταπατερική νεωτερικότητα: Τό σύνδρομο τῆς συναφειακῆς θεολογίας καὶ τῆς θεολογίας τῆς ἑτεροίας στὰ ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικὰ πράγματα».
Δρ Γεωργίου Βαρβατσούλια, Ψυχολόγου-Γνωσιακού Ψυχοθεραπευτού στο NHS (Βρετανικό ΕΣΥ), Barnet IAPT, Βορείου Λονδίνου.
Συναφειακή θεολογία καὶ νεωτερικότητα ἔχουν ἀρχίσει καὶ συνιστοῦν ‘ἐκπαιδευτικὴ συνθήκη ἐπιμόρφωσης τῶν πιστῶν’ στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικότητα. Θεολογικοί καὶ ἐπισκοπικοὶ κύκλοι τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Πατριαρχείου ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ‘ἀναμόρφωση τοῦ φρονήματος τοῦ ποιμνίου μέσῳ καινοτόμων θεωρήσεων καὶ σύγχρονων ἀναδιαμορφώσεων τῆς πίστης’.
Στην προσπάθειά τους αὐτὴ, ἡ πατερικὴ θεολογία καὶ ἀνθρωπολογία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν βρίσκεται στὸ στόχαστρο. Εἰσάγοντας τὸν ψευδεπίγραφο ὅρο ‘μεταπατερικὴ θεολογία’ ἐπιχειροῦν νὰ ‘ξαναγράψουν’ τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων πέρα ἀπὸ ‘προσκολλήσεις’ ποὺ οἱ συναφειακοὶ θεολόγοι θεωροῦν πῶς τὰ κείμενα αὐτὰ ‘διακατέχονται’. Αὐτὸ ὅμως ποὺ οἱ θιασῶτες τῆς συναφειακῆς θεολογίας, τῆς θεολογίας τῆς ἑτεροίας, καί τῆς μεταπατερικῆς ἀντίληψης περὶ ἐκκλησίας, και νεωτερικοὶ θεολόγοι, ἡθελημένα ἐπιλέγουν νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν εῑναι ὅτι, οἱ ἀντιλήψεις τους δὲν ἐκφράζουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀλλὰ μία ἐπαναπαλαίωση ἀπόψεων ποὺ ἀποκλίνει τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Στήν συγκεκριμένη ὁμιλία-παρουσίαση-συζήτηση θὰ τεθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω ὅπως ἀκριβῶς αὐτὰ εῑναι, δίχως περιστροφὲς, καί στὴν πραγματικὴ τους σημασία, καθὼς καὶ ποῦ ἀποβλέπουν. Ὁ Δρ Γεώργιος Βαρβατσούλιας θὰ παρουσιάσει σειρὰ παραδειγμάτων γιὰ προβληματισμὸ, ἐπιχειρήματα μέσα ἀπὸ κείμενα, καθὼς καὶ ἀπαντήσεις ποὺ ἐπαναδιατυτώνουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη ὄχι ὡς νοησιαρχικὴ συνθήκη, ἀλλ’ ὡς συνθήκη ζωῆς καὶ αὐθυπέρβασης.
Είσοδος ελεύθερη

Από: ΦΕΞ <fexanthis@gmail.com>

You may also like...