“Οι νέοι της Αθήνας” Έκθεση φωτογραφίας της Πορτογαλίδας φωτογράφου Pauliana Valente Pimental

image002

“Οι νέοι της Αθήνας” Έκθεση φωτογραφίας της Πορτογαλίδας φωτογράφου Pauliana Valente Pimental

Περισσότερες πληροφορίες
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210 52 84 800 & 210 36 21 601
Web: www.cityofathens.gr/opanda

You may also like...