Ν.Π.Δ.Δ. <<ΘΟΡΙΚΟΣ>>

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.Ονομασία Πολιτιστικού Οργανισμού
Ν.Π.Δ.Δ. <<ΘΟΡΙΚΟΣ>>
2.Ετος ίδρυσης.
2011
3.Εδρα του πολιτιστικού Οργανισμού (νομός ή πόλη)
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
4.Ποιές υποδομές -εγκαταστάσεις υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων?
Α) θέατρο, √
β) βιβλιοθήκη, √
γ) υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους √
δ) Δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων √
ε) κινηματογράφος √
5.Υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΝΑΙ √
ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας :ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(Δ/νση : Αγ. Παρασκευής 1
τηλ., 22920 27774
e-mail) : thorikoslavreotikis@gmail.com
URL
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Ποια είναι η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα?
α)Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, √
β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
2.Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ.?
Αποτελείται από 11 μέλη
3.Ποιος είναι ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων?-καλλιτεχνικός διευθυντής
Ο Πρόεδρος
4.Πόσα άτομα συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου?
Συνεργάζονται 6 άτομα
5.Ποιό είναι το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής;
30%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς δραστηριοποιείται ο φορέας σας?
α)Χορός, √
β)μουσική, √
γ)θέατρο, √
δ)κινηματογράφος, √
ε)εικαστικά √
στ) άλλο
Ποιες εκδηλώσεις είναι τακτικές και ποιες περιοδικές; (Ονομαστικά)
Α) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Β) Αποκριάτικες εκδηλώσεις
Γ) καλοκαιρινό φεστιβάλ <<Θορίκια>>
Ποιά εποχή κατά την διάρκεια του έτους διεξάγονται;
Καλοκαίρι
2.Πόσο χρονικό διάστημα διαρκούν;
4 Μήνες
3.Ποια είναι η συχνότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων;
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ √
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΛΛΟ
4.Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους;
ΝΑΙ √
ΟΧΙ
5.Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε:
α)ΑΜΕΑ, √
β)παιδιά, √
γ)ηλικιωμένους, √
δ)οικονομικά ασθενέστερους? √
6.Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών;
ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥ √
7.Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥ √

ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
1.Σε τι ηλικιακές ομάδες απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου?
α) Μέχρι 18 √
β) από 18 ως 45, √
γ) από 45 και άνω √
2.Έχετε παρατηρήσει αύξηση ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα?
Αύξηση
3.Προσδιορίστε την ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε σημειώνοντας σε ποιο βαθμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον?
Α. καθόλου
β. λίγο
γ. μέτρια
δ. πολύ √
4. Σε ποιον τομέα πολιστικών εκδηλώσεων παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή;
α)Χορός,
β)μουσική,
γ)θέατρο, √

δ)κινηματογράφος,
ε)εικαστικά
στ) άλλο
5.Πως ενημερώνετε το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου?
α)τηλεόραση,
β)ραδιόφωνο, √
γ)ίντερνετ, √
δ)τύπος √
6.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή και αν ναι σε ποιο επίπεδο?
κοινωνικό, √
οικονομικό, √
πολιτιστικό √
εκπαιδευτικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.Πως χρηματοδοτείται ο πολιτιστικός σας σύλλογος?
α)επιχορηγήσεις √
β)δωρεές
γ)συνδρομές
δ)Άλλο √
2.Θεωρείτε ότι είναι επαρκής η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου σας?
Α)ναι,
Β) όχι √
3.Στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε υπάρχει αντίτιμο ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ √
4.Υπάρχει κάποια έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου?
ΟΧΙ
5.Πιστεύετε πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος σας θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά?
ΟΧΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την
Α) Οικονομική συγκυρία √
Β) Απήχηση κοινού
Γ) Εκάστοτε χρηματοδότηση √
2. Ποιος είναι ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης;
1 Εβδομάδα
3. Ποιο είναι το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης;
4.000 €
4.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου;
ΝΑΙ √
ΟΧΙ
5.Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου σας?
ΝΑΙ
6.Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √ Κατασκευή θεάτρου και εξεδρών – Επισκευές και συντηρήσεις υπάρχων χώρων
ΟΧΙ
7.Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή?
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ √
8. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις?
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (Arc-Net)
ΟΧΙ
9.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Ανταλλαγές θεατρικών ομάδων, χορωδιών, φιλαρμονικών
ΟΧΙ
10.Σε ποιο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα σας η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα κλπ).

Μεικτές αθλητικές εκδηλώσεις με τους τρόφιμους του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο αλλοδαπούς.

11.Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας;
ΝΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1.Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Πολιτιστική εκδήλωση με θέμα το χορό και το τραγούδι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
ΝΑΙ
2.Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής
ΟΧΙ
3.Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού;
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ √
4.Θεωρείτε οτι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς και αν ναι με ποιούς;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού (σε σχέση με εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και γειτονικούς δήμους)
ΟΧΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πως κατά τη γνώμη σας μπορούν να αντιμετωπιστούν?
Οικονομικά – Έλλειψη εργατικού δυναμικού.
2.Θεωρείτε πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Ένας οργανισμός υπό την αιγίδα της περιφέρειας και ανά περιοχή (Αν. Αττική) με συμμετοχή των αιρετών του κάθε Δήμου.
ΟΧΙ
3.Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ √
4.Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ √
5.Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού.
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Βιβλιοθηκονόμοι, προγραμματιστές, θεατρολόγοι, μουσικολόγοι, managers, πολιτισμικοί τεχνολόγοι.
ΟΧΙ
6.Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΝΑΙ (Περιγράψτε) √
Δεν υπάρχει τρόπος καταγραφής των επιθυμιών του κοινού.
ΟΧΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους σας αποδεκτές;
Α. Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, √
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, √
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, √
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού, √
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων √
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. √
2. Θεωρείτε ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης;
ΝΑΙ (Περιγράψτε- Αναφέρατε εφαρμοσμένα παραδείγματα στην περιοχή σας) √
Συγχρηματοδότηση μεγάλων παραγωγών του Δήμου- Διάθεση επιστημονικού προσωπικού π.χ. α) Το Arc Net διαφήμισε το Δήμο μας σε τουλάχιστον 12 κράτη β) Οι συναυλίες και οι θεατρικές παραστάσεις αυξάνουν τους επισκέπτες στο δήμο μας.
ΟΧΙ
3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.
Διαρκείς συσκέψεις ανά περιφέρεια με τους αρμόδιους κάθε Δήμου ώστε να καταστεί δυνατό η ύπαρξη ενιαίου προγράμματος πολιτιστικού και συγχρηματοδότησής του.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
Α) Ανάδειξη πολιτιστικών Συλλόγων
Β) Προβολή και ανάδειξη του Δήμου
Γ) Διασκέδαση πολιτών
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?
Ναι . Περισσότεροι επισκέπτες από άλλους δήμους, μεγαλύτερη <<κίνηση>> στην πόλη.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
Πολύ μεγάλο
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
ΝΑΙ – ΝΑΙ
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
ΝΑΙ
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
Στις περισσότερες περιπτώσεις.
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?
Συνήθως ναι
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?
ΝΑΙ
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
ΝΑΙ
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
Ικανοποιητική
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?
ΝΑΙ
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?
1000 άτομα- Ναι
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?
Είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?;
ΝΑΙ
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης
ΟΧΙ
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχει εισιτήριο ναι, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης.
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;
Περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?
Τομείς του ευρύτερου <<πολιτιστικού>> κόσμου, βρίσκονται σε κρίση πολύ πριν από την οικονομική κρίση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι του πολιτισμού, με εφαλτήριο την κρίση της οικονομίας και της κοινωνίας, προτείνουν μια νέα θεώρηση και άποψη για τα πράγματα.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ανήκουν σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα. Το ύφος των εκδηλώσεων είναι ποικίλο και πολυσυλλεκτικό, ακριβώς με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων των <<βαθμίδων>> θεατών.
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
Ναι. Γίνονται και εκδηλώσεις με κοινωνικό χαρακτήρα.
21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?
Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις τοπικών σχημάτων που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο (τοπικοί χορευτικοί σύλλογοι κλπ) αλλά οι υπόλοιπες εκδηλώσεις είναι διαφορετικές κάθε χρόνο.
22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?
ΝΑΙ
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?
Σε επίπεδο θεατρικών ομάδων –Τοπικά ερασιτεχνικά Μουσικά Συγκροτήματα – Επίσης ερασιτέχνες Ζωγράφοι (ομάδες κ.λ.π.)
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
Ναι. Συνεργασία με την αδελφοποιημένη γαλλική πόλη του Queber και τη Σερβική Aλέξινατς.
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
ΟΧΙ
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?
ΝΑΙ
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?
ΝΑΙ
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
ΝΑΙ
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
ΝΑΙ
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?
Τη θερινή περίοδο . Ναι.
31.Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?
ΝΑΙ – ΝΕΤ
32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?
Ναι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχόλια και παρατηρήσεις σε προσωπικό επίπεδο.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
ΝΑΙ
34.Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?
Μακρόνησος, 7.000 θεατές, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.
35 Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ως προς αυτό.
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?
ΝΑΙ.
37. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια πάντα ο ρόλος των ΟΤΑ πρέπει να είναι καταλυτικός, διότι γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στο Δήμο φεστιβάλ <<Θορίκια>> με θέατρο – Συναυλίες – Εκθέσεις ζωγραφικής – Κλασική Μουσική – Όπερα.

You may also like...