ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα»

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου ονομάζεται ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα». Ιδρύθηκε το 2006 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Λιόσια. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και κολυμβητήριο. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 άτομα. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Κ. Κωνσταντίνος Σκαμαντζούρας και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Κ. Καρκαλούσος Μελέτης. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται περίπου 30 άτομα ενώ το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μηδενικό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο δήμος Φυλής δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως χορό, μουσική, θέατρο και εικαστικά. Υπάρχουν εκδηλώσεις στο δήμο οι οποίες είναι τακτικές αλλά και εκδηλώσεις περιοδικές. Μερικές από αυτές είναι του Αγίου Κωνσταντίνου, τα Ζαφείρια κάθε Σεπτέμβρη,εκδηλώσεις της Παναγίας τον 15Αύγουστο και εκδηλώσεις για τις παρελάσεις. Οι περισσότερες δραστηριότητες του δήμου Φυλής διεξάγονται από την άνοιξη έως το φθινόπωρο και διαρκούν κατά μέσο όρο 3 ημέρες η κάθε μία. Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους και η συχνότητα τους είναι μηνιαία. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους αλλά και σε οικονομικά ασθενέστερους. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι αρκετά εύκολη διότι τα περισσότερα άτομα μένουν στο δήμο φυλής.Τέλος,οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ -ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου Φυλής απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και παρά την περίοδο που διανύουμε έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδήλωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά δρώμενα και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα του χορού αλλά και της κολύμβησης. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσο του τοπικού τύπου και του διαδικτύου. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου Φυλής χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία αθλητισμού από επιχορηγήσεις και συνδρομές και η χρηματοδότηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής για τα πολιτιστικά. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Ο δήμος προνοεί για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή για τα άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά μέσο τις κοινωνικής υπηρεσίας αλλά και μείωση του αντίτιμου στις δραστηριότητες που διδάσκονται στα 5 έως 10 ?.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι τουλάχιστον 15 ημέρες με 1 μήνα ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης. Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι από 2.500? έως 5.000? . Όλες οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και το μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά είναι να μπορέσουν ο δήμος αλλά και ο πολιτιστικός οργανισμός να ανταποκριθούν σε αυτά που ήδη επιτελούν. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Όμως υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας και συγκεκριμένα με το δήμο Αχαρνών όπου έχει υπάρξει μία φορά συνεργασία. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία αφορά σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους στόχους του πολιτιστικού οργανισμού του δήμου Φυλής. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου υπάρχει μεγάλη μέριμνα διότι υπάρχει ιστορικός τουρισμός, Μοναστήρια, εκκλησίες κλπ. Όμως ιδιαίτερα για την περιβαλλοντική προστασία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χωματερή. Πρέπει να υπάρξει κλείσιμο και αποκατάσταση της άμεσα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Φυλής συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Συγκεκριμένα με τον Κ. Σγούρο και την Κ. Δήμου.Έχουν γίνει αρκετά φεστιβάλ μουσικής ,παράδοσης και λαογραφίας.Αλλά και φεστιβάλ με θέματα τη ζωή της γυναίκας στα χωριά και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ακόμη έχει υπάρξει συνεργασία με τον δήμο Αχαρνών σε επίπεδο δικτύου για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όμως θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ και κυρίως με τους γειτονικούς δήμους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος Φυλής είναι οι τσιγγάνοι.Έπειτα από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας χρειάζεται συνεχόμενη περιφρούρηση στους χώρους των εκδηλώσεων. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν χρησιμοποιείται σε επίπεδο συμβουλευτικό. Στους εργαζόμενους προσφέρονται κίνητρα για συνεχείς επιμόρφωση αλλά και τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στα μαθήματα που διδάσκονται πληρώνοντας μισό αντίτιμο.Ακόμη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Κυρίως καθηγητές στο ωδείο για επιπλέον όργανα και δασκάλους θεάτρου.Τέλος υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών. Όμως μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου γίνεται αντιληπτό αν οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες τους.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για τα πολιτιστικά προγράμματα, η αξιοποίηση του θεσμού τις χορηγίας, η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινωνικές πολιτικές είναι προτάσεις που είναι αποδεκτές από τον πολιτιστικό οργανισμό του δήμου Φυλής. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική είναι να δίνει το κράτος κονδύλια για τα πολιτιστικά και να έχει εξειδικευμένους επιστήμονες να εργάζονται για αυτά.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;

Οι στόχοι του δήμου είναι η πολιτιστική ανάπτυξη των δημοτών και των μικρών παιδιών αλλά και η συνέχιση των ηθών και εθίμων της περιοχής.
Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?

Φυσικά σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;

Σε μεγάλο βαθμό.

Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;

Ασφαλώς είναι μία διέξοδος.Ο πολιτισμός είναι ο φάρος για να φύγεις από τη κρίση.

Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;

Ναι.

Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;

Ναι.

Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?

Ναι.
Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?

Όχι, είναι αρκετή η συχνότητα τους.
Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;

Τουλάχιστον να τις μειώσουμε με τους σημερινούς πόρους.
Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;

Ικανοποιητική.

Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?

Σίγουρα,αφού απευθύνονται προς το κοινό.

Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?

Στις εκδηλώσεις του Μαΐου παρευρίσκονται κατά μέσο όρο περίπου 5.000 με 6.0000 άτομα .Σε μία εκδήλωση μέχρι 1000 άτομα ενώ σε εκδηλώσεις που γίνονται σε κλειστά γυμναστήριο χωράνε 2.000 άτομα.

Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?

Από όλους.Η περιοχή είναι πολυπολιτισμική.

Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?

Σίγουρα.
Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης ;

Ναι,αυτό εννοείται. Ενώ το 2011 υπήρχαν εκδηλώσεις με διάσημους τραγουδιστές το 2013 επειδή τα κονδύλια μειώθηκαν υπήρξαν οι ίδιες εκδηλώσεις με δημοτικούς τραγουδιστές.

Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;

Όχι δεν παρατηρείται μείωση , ο κόσμος διψάει να βγει, να διασκέδαση ειδικά όταν δεν υπάρχει και αντίτιμο.

Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;

Φυσικά πιο αναγκαία από ποτέ.

Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?

Ουσιαστικά και τα δύο. Μπορεί ο κόσμος να περνάει την δική του κρίση όμως είναι αυτός που δίνει μία ευχάριστη νότα.

Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;

Το μορφωτικό υπόβαθρο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό,είναι κυρίως εργατόκοσμος. Όμως αυτό δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση ,ότι δεν έχουν ποιότητα.
Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;

Ασφαλώς. Υπάρχουν καθιερωμένες ημέρες ως «Ημέρες Αγάπης» όπου μαζεύουμε τρόφιμα και φάρμακα για τους άπορους του δήμου.Είτε κάνουμε κάποια ξεχωριστή εκδήλωση για τα ΑΜΕΑ σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία.

Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?

Γίνονται επαναλήψεις όμως υπάρχει προσπάθεια στο να γίνονται και καινούργια πράγματα.

Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?

Ναι, με τους γειτονικούς δήμους.

Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?

Ασφαλώς.

Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;

Όχι.

Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;

Ναι υπάρχουν. Γίνεται χορός για τα καπι, για τα παιδιά υπάρχει το χοροθέατρο,για τα ΑΜΕΑ υπάρχουν ειδικά προγράμματα κολύμβησης αλλά και για κάποιες εορτές γίνονται ξεχωριστές εκδηλώσεις όπως παραδείγματος χάρη για την ημέρα της γυναίκας.
Υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?

Ναι υπάρχει και με σχολεία και με το κολυμβητήριο.Τα παιδιά έρχονται με κάποια έκπτωση αλλά και με ιδρύματα όπως το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» που ασχολείται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το κολυμβητήριο.

Τιμά ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?

Ναι, έχουν γίνει αρκετά αφιερώματα. Μερικά από αυτά έγιναν στον Κ.Βεγγο, στον Κ.Αντωνίου και στο Κ.Ζίκα.

Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;

Ναι, στις διάφορες εκδηλώσεις αναδεικνύονται ντόπιοι καλλιτέχνες.Κυρίως μπάντες και γκρουπ.

Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;

Ναι ,συνέχεια κατά την διάρκεια των εορτών γίνονται διάφορες εκδηλώσεις όπως δημοτικές βραδιές, λαϊκές βραδιές και αρκετές εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.

Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?

Κυρίως τη περίοδο των εορτών έχει περισσότερο κόσμο.Αλλά και στις παιδικές παραστάσεις.Δεν υπήρχε αύξηση στις εκδηλώσεις γιατί είναι ήδη αρκετές.

Γνωρίζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?

Είναι καθαρά οικονομικές.

Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?

Ναι, φαίνεται από τη συμμετοχή τους.

Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;

Όχι.

Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?

Ναι οι εκδηλώσεις του Μαΐου είχαν αρκετό κόσμο. Ήταν εκκλησιαστική πανήγυρη λόγω τις εορτής του Πολιούχου του Αγίου Κωνσταντίνο. Και έγιναν σε συνεργασία με την εκκλησία.
Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;

Ναι.

Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?

Ναι, οι «Ημέρες Αγάπης» όπου η κοινωνική υπηρεσία του δήμου μαζεύει φάρμακα και ρούχα για τα άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;

Είναι ανάλογο με το τι έχει να αναδείξει ο κάθε δήμος. Εδώ σε εμάς υπάρχει το φυσικό κάλλος του βουνού της Πάρνηθας, υπάρχουν διάφορα μοναστήρια επομένως υπάρχει ιστορικός τουρισμός.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σκαμαντζούρας Κωνσταντίνος
(Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους, Άνω Λιόσια
τηλ.: 210-2484453
e-mail: k.skamantzouras@gmail.com
URL: http://www.fyli.gr/

You may also like...