«ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΙΙ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΙΙ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με τη
Διεπιστημονική Ομάδα Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Βεργίνας,
διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα:

«ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΙΙ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα Μ. Ανδρόνικος
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:00 Τα νέα ευρήματα στους σκελετούς του Τάφου ΙΙ των Αιγών: Μια τετράχρονη έρευνα πέρα από βάσεις δεδομένων Δρ. Θεόδωρος Αντίκας
13:40 Χαρακτηρισμός ενός πρωτόγνωρου σύνθετου υλικού από τη λάρνακα του θαλάμου του Τάφου ΙΙ των Αιγών: Υποθέσεις και ερωτήματαΔρ. Γιάννης Μανιάτης
14:20 Προκαταρκτική μελέτη αποτυπωμάτων υφάσματος στο οστεολογικό υλικό από τον κυρίως θάλαμο του Τάφου ΙΙ των ΑιγώνΔημοσθένης Κεχαγιάς
PRESS RELEASE – INVITATION
SCIENTIFIC CONFERENCE
“NEW FINDS FROM TOMB II, GREAT TUMULUS, AEGAE”

The Archaeological Museum of Thessaloniki
in collaboration with the
Interdisciplinary Team Aristotle University, Vergina Excavation,
organizes a scientific meeting on

“NEW FINDS FROM THE SKELETONS OF TOMB II AT AEGAE”

Friday, October 10, 2014, at 13.00
Archaeological Museum of Thessaloniki, Manolis Andronikos Hall,

The conference is open to the public
PROGRAMME
13:00 New finds from the skeletons of Tomb II at Aegae: a four-year research beyond creating data bases. Dr. Theodore Antikas
13:40 Identification of an extraordinary composite material found in the larnax of the main chamber of Tomb II at Aegae: postulates and questions. Dr. Yannis Maniatis
14:20 Preliminary study of textile imprints on the bones from the main chamber of Tomb II at Aegae. Demosthenes Κechagias.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων

Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ 506 19
T.K 540 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 830538
Fax : 2310 861306
www.amth.gr<http://www.amth.gr/>

Archaeological Museum of Thessaloniki
Department of Public Relations, Documentation and Publications
6, M. Andronikou Str.

PO Box 506 19
540 13, Thessaloniki
Tel. : (0030) 2310 830538
Fax: (0030) 2310 861306
www.amth.gr<http://www.amth.gr/>

You may also like...