Νέα μονογραφία του Θανάση Τρικούπη

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: WESTERN MUSIC IN HELLENIC COMMUNITIES. MUSICIANS AND INSTITUTIONS Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει τη νέα μονογραφία του Θανάση Τρικούπη με τίτλο Western Music in Hellenic Communities. Musicians and Institutions (Η Δυτική Μουσική στις Ελληνικές Κοινότητες. Μουσικοί και Ιδρύματα) τη Μεγάλη Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.  Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί έναν από τους καρπούς της τριετούς μεταδιδακτορικής έρευνας του συγγραφέα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών του Graz, θα παρουσιαστεί από την Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Εύη Νίκα-Σαμψών, τον καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κον Νικόλαο Μαλιάρα και τον αρχιμουσικό και πρώην Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κον Βύρωνα Φιδετζή.  Στο εν λόγω ερευνητικό πόνημα καταγράφονται για πρώτη φορά, όσον αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σημαντικά μουσικά ιδρύματα και εκπαιδευτήρια που αποτέλεσαν τα κέντρα διάδοσης της δυτικής μουσικής στον Ελληνισμό, καθώς και οι πρώτοι Ευρωπαίοι αρχιμουσικοί και μουσικοδιδάσκαλοι, κυρίως των θεωρητικών μαθημάτων και της σύνθεσης, που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τη σύστασή της ως κράτος μέχρι την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου.  Στο Παράρτημα δημοσιοποιείται για πρώτη φορά βάση δεδομένων που εμπεριέχει τους περίπου 4.000 γνωστούς μέχρι σήμερα Έλληνες συνθέτες της νεώτερης Ιστορίας, σε καταγραφή του μουσικογράφου ερευνητή Θωμά Ταμβάκου, η οποία ξεκίνησε από το 1980 και συνεχίζεται σήμερα σε συνεργασία με τον μουσικολόγο ερευνητή Γιώργο Κωνστάντζο και τον συγγραφέα του εν λόγω πονήματος.
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη διεθνή κοινότητα. Το όλο ερευνητικό εγχείρημα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ενώ η αποστολή του βιβλίου στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών και Μουσικολογικών Σπουδών της Γερμανίας υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Πρόεδρος
Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Αθηνών

You may also like...