Μουσική και Εργαστήρια στο Φουγάρο

ΝΑΥΠΛΙΟDSCN5131.181426 ΦΟΥΓΑΡΟ-FOUGAROCK FESTIVAL #2

Η Μουσική στο Φουγάρο-Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 – Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-κεραμική στο Φουγάρο!

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 – Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Ραπτική στο Φουγάρο

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 – Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016Από: Fougaro <info@fougaro.gr>

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Εργαστήρι Προσχολικής Ηλικίας

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 – Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 – Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Ζωγραφική για παιδιά

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 – Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Μαθαίνοντας Ζωγραφική

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 – Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Εργαστήρια Patchwork

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 – Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Παιδικό τμήμα καλλιτεχνικού κοσμήματος

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016 – Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Δημιουργικό παιχνίδι στο Φουγάρο

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Κυριακή 22 Μαΐου 2016 – Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Πάμε παραλία;

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 – Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Εργαστήριο Macrame

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο-Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 – Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-DAY CAMP 2016

Τα Εργαστήρια στο Φουγάρο

Από: Fougaro <info@fougaro.gr>

 

 

You may also like...