Μουσείο Μπενάκη

ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138) ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
AL BENAKI (PIREOS 138) UNO DEI PIÙ GRANDI ARCHITETTI CONTEMPORANEI ITALIANI
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, ώρα 19:30
Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138
Νεοι πρωταγωνιστές και νέοι ορίζοντες της σύγχρονης ιταλικής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα: Galantino, Latina, Cappai & Segantini
Διάλεξη του
Mauro Galantino
Venerdì 22 novembre 2013, ore 19:30
Museo Benaki, Odos Pireos 138 
Nuovi protagonisti e nuovi orizzonti dell’architettura italiana
contemporanea ad Atene: Galantino, Latina, Cappai & Segantini
Conferenza di Mauro Galantino

 

You may also like...