ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2014 – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

FLYER ----ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2014
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Κ.Ε.Δ.Α-Μ  [Παιδεία, Πολιτισμός, Περιβάλλον]
Γωγώ Μ. Μούκα
δ/νση: Παιδική-Νεανική Βιβλιοθήκη (Καποδιστρίου & Φείδωνος 1)
ΤΚ: 21200 Άργος
τηλ.: 2751067895
e-mail: kedam1@argos.gr<mailto:kedam1@argos.gr>

You may also like...