“ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ”.

locandina_musicaDAΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“BLACK SEA – UNITY AND DIVERSITY IN ROMAN ANTIQUITY” (BSUDRA) –
“ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ”.
18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00:
Εγκαίνια της έκθεσης
“Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός
– μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα”

18 και 19 Φεβρουαρίου 2015: Επιστημονική συνάντηση με θέμα:
«Αρχιτεκτονική στον Εύξεινο Πόντο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο» στην οποία θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις από ερευνητές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Τουρκία)
www.bsudra.ro
Στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2015 διοργανώνεται, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος BSUDRA – “Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity” – «Μαύρη Θάλασσα – Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015).
Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου έρευνας με έμφαση στην προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της

You may also like...