Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει ήδη διανύσει 12 χρόνια λειτουργίας, ως ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει τον αέρα της πόλης. Και όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται. Τα τελευταία χρόνια, εν μέσω έντονων οικονομικών πιέσεων και κοινωνικών αλλαγών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, το Μέγαρο Μουσικής αναζητεί μεθόδους για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, με γνώμονα πάντα την εκπλήρωση της αποστολής του.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στα τέλη του 2012, αποφάσισε να υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής πολιτιστικής διαχείρισης, μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος «Megaro Goes Green». Το σύνολο του προσωπικού κλήθηκε να συμμετάσχει, ακολουθώντας μια σειρά άμεσων και απλά εφαρμόσιμων μέτρων (που αφορούν την καθημερινότητα στην επικοινωνία, στις εκτυπώσεις, στη διαχείριση ηλεκτρονικών συσκευών, κλπ.), αλλά και προτείνοντας μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος διαφαίνεται η θετική ανταπόκριση και κινητοποίηση των εργαζομένων, όπως και η δυνατότητα αποκόμισης μετρήσιμου οικονομικού οφέλους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τη μείωση του κεντρικά ελεγχόμενου φωτισμού στους χώρους των γραφείων έχει παρατηρηθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% κατά τις ώρες λειτουργίας τους. Οι διαπιστώσεις αυτές ώθησαν το πρόγραμμα να μεγαλώσει και να επεκταθεί, ώστε σταδιακά να καλύψει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και σε βάθος χρόνου. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες φάσεις, με ορίζοντα τη διετία 2013-2015, όπου προβλέπονται διερευνήσεις και μελέτες εφαρμογής για παρεμβάσεις τεχνικές και οργανωτικές, με σκοπό την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων της βιώσιμης διαχείρισης: κοινωνική ευθύνη, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων.
Το πρόγραμμα «Megaro Goes Green» σχεδιάστηκε με την ευκαιρία και ενόψει του διεθνούς συνεδρίου «ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Heinrich Boell, το Goethe Institut και το Δίκτυο Mitos21, και πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής στις 19 και 20 Απριλίου. Εισηγήτρια του προγράμματος υπήρξε η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού δικτύου θεάτρων Mitos21 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΜΘ, Ιφιγένεια Ταξοπούλου (info@mitos21.gr). Τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και ο σχεδιασμός και το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Megaro Goes Green» θα παρουσιασθούν το Σάββατο 20 Απριλίου, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου, παράλληλα με ανάλογα παραδείγματα εφαρμογής από μεγάλους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς..
Για το πρόγραμμα “Megaro Goes Green” σχεδιάστηκε πρόσφατα το παραπάνω λογότυπο, που θα συμβολίζει στο εξής τη νέα αυτή δράση του Μεγάρου.

You may also like...