Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Συνέδριο για τη Βιωσιμότητα, τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Διαχείριση, 19-20 Απριλίου στο Μ2

Μπορεί ο πολιτισμός να συμβάλει ώστε η έννοια της βιωσιμότητας να αποκατασταθεί στην πραγματική, ανθρωποκεντρική της διάσταση; Μπορεί άραγε να υπάρξει μια διαφορετική, βιώσιμη, αλλά και δημιουργική, προοπτική για το μέλλον; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να δώσουν απάντηση καινοτόμες παρεμβάσεις στον χώρο του πολιτισμού που εφαρμόζονται τελευταία, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, από κρατικές αρχές, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, καθώς και ειδικούς της πολιτιστικής διαχείρισης. 

Στο συνέδριο εκπρόσωποι πολιτικών αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κρατικοί φορείς αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, επιστήμονες διαφόρων κλάδων, θα φωτίσουν από πολλές όψεις και θα χαρτογραφήσουν το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο που αναπτύσσεται διεθνώς: το πώς, δηλαδή, η αρχή της βιωσιμότητας υιοθετείται από εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές για τον πολιτισμό, αλλά και το πώς αποτυπώνεται σε τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον χώρο του πολιτισμού.

You may also like...