ΛΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

afisaΕγκαίνια έκθεσης με τίτλο «ΚΟΛΛΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ»
22 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30
Τα ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας και η ΛΔ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων διοργανώνουν έκθεση με αρχειακό υλικό που αφορά στους Κολλήγους και τους Τσιφλικάδες της περιοχής της Καρδίτσας. Η έκθεση αυτή γίνεται στα πλαίσια της  προσπάθειας των ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας για μια πρώτη  γνωριμία του κοινού με το έργο που επιτελούν και τον ρόλο τους. Στην έκθεση θα παρουσιασθούν εκτός από χειρόγραφα συμβόλαια και φωτογραφικό υλικό καθώς και αρχειακό υλικό που αφορά στην εκπαίδευση και άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής γενικότερα.
Την ημέρα των εγκαινίων θα παρουσιασθεί το αρχειακό υλικό των ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας από την Προϊσταμένη κα. Ελπινίκη Αγγελίνα και ομιλία με θέμα : Κολλήγοι και Τσιφλικάδες από τον Καθηγητή Σύμβουλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ. Α. Α. Αντωνίου. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 22 Μαρτίου έως και τις 6 Απριλίου 2014 και θα είναι επισκέψιμη κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.
Κατά την διάρκεια της Έκθεσης θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές Ξεναγήσεις οι οποίες στοχεύουν στην γνωριμία των μαθητών με την τοπική Ιστορία. (Πληροφορίες : τηλ. 24410 71631 Fax :2441073780  e-mail. : gaknk@otenet.gr)

 

You may also like...