Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το Συμπόσιο Archive Public εξετάζει τον ρόλο  αρχειακών πρακτικών τέχνης  στην παραγωγή δημόσιας σφαίρας και κριτικών παρεμβάσεων σε κοινωνικούς χώρους. Αναζητεί την δυνατότητα αρχειακών πρακτικών, όχι τόσο να εισάγουν ένα πλαίσιο συλλογής στο δημόσιο χώρο, όσο να παράγουν νέες συναρθρώσεις λόγου και πράξης ανάμεσα σε πρόσωπα, κοινωνικές ομάδες, θεσμούς, πρακτικές, θεματικές περιοχές, φυσικούς και εικονικούς ήχους
symposio_programma

You may also like...