ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει ως τις 31 Ιανουαρίου 2014. Αποτελεί τη δεύτερη διοργάνωση τριμερούς
προγράμματοςπου ξεκίνησε το 2011 και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 του
ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται απότην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα.
Διοργανώνεται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τη συνεργασία της «Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης», τη στήριξη
του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή πολλών φορέων της πόλης.
 ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589140-1 & 3, F: 2310 600123
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com

Αποθήκη Β1, Λιμάνι – Τ.Θ. 107 59
54110 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 593270 & 546683, F: 2310 593271
www.cact.gr, info@cact.gr

You may also like...