Κουκλοθάτρο στο Κιλκίς

afisa3Παραστάσεις κουκλοθέτρου Κιλκίς
9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2015
Πλατεία Ειρήνης
Πλατείας Γαλήνης
Αμφιθεατράκι Πάρκου -Κήπου

You may also like...