Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.Ονομασία Πολιτιστικού Οργανισμού: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς
2.Ετος ίδρυσης: 2011
3.Εδρα του πολιτιστικού Οργανισμού (νομός ή πόλη): Αργοστόλι-Ν. Κεφαλληνίας
4.Ποιές υποδομές -εγκαταστάσεις υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων?
Α) θέατρο,
β) βιβλιοθήκη,
γ) υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους
δ) Δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων
ε) κινηματογράφος
5.Υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πρόεδρος κ. Άγγελος Κωνσταντάκης
(Δ/νση: Λ. Βεργωτή 16- Αργοστόλι
τηλ.:6944639731
e-mail) : argostolitheatre@yahoo.gr
URL
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Ποια είναι η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα?
α)Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
β) Nομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
2.Από πόσα μέλη αποτελείται το Δ.Σ.? 11μέλη και 11 αναπληρωματικά
3.Ποιος είναι ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων?-Πρόεδρος
4.Πόσα άτομα συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου? 15 εργαζόμενοι
5.Ποιό είναι το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής; μικρό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς δραστηριοποιείται ο φορέας σας?
α)Χορός, β)μουσική, γ)θέατρο, δ)κινηματογράφος, ε)εικαστικά στ) άλλο
Ποιες εκδηλώσεις είναι τακτικές και ποιες περιοδικές;
Περιοδικές: Χριστουγέννων, Καρναβαλιού, Πάσχα, Πρωτομαγιάς, Καλοκαιρινές.
Ποιά εποχή κατά την διάρκεια του έτους διεξάγονται; και τις τέσσερις εποχές,
2.Πόσο χρονικό διάστημα διαρκούν; ανάλογα την εκδήλωση, μεγαλύτερη διάρκεια παρουσιάζουν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
3.Ποια είναι η συχνότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων;
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΛΛΟ
4.Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε:
α)ΑΜΕΑ, β)παιδιά, γ)ηλικιωμένους, δ)οικονομικά ασθενέστερους
6.Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών;
ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥ
7.Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
ΛΙΓΟ: Χρησιμοποιούνται κυρίως ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.
ΜΕΤΡΙΑ
ΠΟΛΥ

ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
1.Σε τι ηλικιακές ομάδες απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου?
α) Μέχρι 18
β) από 18 ως 45,
γ) από 45 και άνω
2.Έχετε παρατηρήσει αύξηση ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα? μείωση.
3.Προσδιορίστε την ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε σημειώνοντας σε ποιο βαθμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον?
Α. καθόλου β. λίγο γ. μέτρια δ. πολύ
4. Σε ποιον τομέα πολιστικών εκδηλώσεων παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή;
α)Χορός, β)μουσική, γ)θέατρο, δ)κινηματογράφος, ε)εικαστικά στ) άλλο
Μουσική, Χορός, Κινηματογράφος, Θέατρο, Εικαστικά.
5.Πως ενημερώνετε το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου?
α)τηλεόραση, β)ραδιόφωνο, γ)ίντερνετ, δ)τύπος
6.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή και αν ναι σε ποιο επίπεδο?
κοινωνικό,
οικονομικό,
πολιτιστικό
εκπαιδευτικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.Πως χρηματοδοτείται ο πολιτιστικός σας σύλλογος?
α)επιχορηγήσεις
β)δωρεές
γ)συνδρομές
δ)Άλλο
2.Θεωρείτε ότι είναι επαρκής η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου σας?
Α)ναι,
Β) όχι
3.Στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε υπάρχει αντίτιμο ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ: όχι πάντα, κάποιες με αντίτιμο κάποιες δωρεάν.
4.Υπάρχει κάποια έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.Πιστεύετε πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος σας θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά?
ΝΑΙ: ήδη πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
ΟΧΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την
Α) Απήχηση κοινού
Β) Οικονομική συγκυρία
Γ) Εκάστοτε χρηματοδότηση
2. Ποιος είναι ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης; ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης και κατά μέσο όρο , μία εβδομάδα.
3. Ποιο είναι το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης; ανάλογα την εκδήλωση, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.
4.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5.Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου σας?
Κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δήμο καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα δράσης, όπου απεικονίζονται οι εκδηλώσεις της χρονιάς.
6.Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Το νησί πάσχει από έλλειψη θερινών υποδομών γιαυτό και σχεδιάζεται η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στην Πρωτεύουσα του Δήμου.
ΟΧΙ
7.Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή?
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Συνεργασία με Ιταλούς ζωγράφους για πραγματοποίηση έκθεσης.
ΟΧΙ
8. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις?
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
9.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Ιδίως με τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΟΧΙ
10.Σε ποιο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα σας η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα κλπ).
Σε μέτριο βαθμό.
11.Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας;
Κάποιες δράσεις-εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1.Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Πολλές εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
ΟΧΙ
2.Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις;
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
3.Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού;
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
4.Θεωρείτε οτι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς και αν ναι με ποιούς;
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Ιδίως με νησιωτικούς ΟΤΑ λόγω των κοινών γνωρισμάτων και με φορείς.
ΟΧΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πως κατά τη γνώμη σας μπορούν να αντιμετωπιστούν?
Είναι τα οικονομικά, γιατί δεν είναι εύκολες οι ανταλλαγές Πολιτιστικών προϊόντων, κυρίως λόγω αποστάσεων, αυτό καθιστά και τις εκδηλώσεις πιο δαπανηρές, αφού ένα πρόβλημα είναι και το κόστος αυτών. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι εκδηλώσεις ίδιου περιεχομένου πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο από πολλούς Δήμους ( Καλοκαιρινές- Καρναβαλιού).
2.Θεωρείτε πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ: για τους Ο.Τ.Α., το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι Επιχειρήσεις που επιφορτίζονται με το Πολιτιστικό έργο.
3.Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
4.Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
5.Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού.
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Μουσικοί, Καθηγητές Εικαστικών.
ΟΧΙ
6.Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΝΑΙ (Περιγράψτε) Δεν έχει προβεί προς το παρόν κανένας φορέας στην καταγραφή των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών μέσα από μια διαδικασία π.χ. ερωτηματολογίου.
ΟΧΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους σας αποδεκτές;
Α. Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα,
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας,
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων,
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού,
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης.
2. Θεωρείτε ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης;
Ο Πολιτισμός είναι άμεσα συνυφασμένος με τον Τουρισμό, ο οποίος αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Τοπικής οικονομίας.
ΝΑΙ (Περιγράψτε- Αναφέρατε εφαρμοσμένα παραδείγματα στην περιοχή σας)
ΟΧΙ
3. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.
Ο σχεδιασμός εκδηλώσεων να στοχεύει στην καθιέρωση εκδηλώσεων οι οποίες θα αποτελέσουν θεσμό μέσω του οποίου θα προβάλλεται ο Δήμος εκτός των Διοικητικών του ορίων και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες για διεθνή αναγνώρισή τους, έχοντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την αύξηση του Τοριστικού προϊόντος και κατά συνέπεια τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Τοπικού πληθυσμού.

You may also like...