Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.)
2.13 Ιουνίου 2011
3.Ζαγορά Ν. Μαγνησίας
4.Ποιές υποδομές -εγκαταστάσεις υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων?
α) θέατρο (Ναι)
β) βιβλιοθήκη (Ναι)
γ) υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους (Ναι)
δ) Δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων (Οχι)
ε) κινηματογράφος (Οχι)
5.Υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Οχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κατσιφός Απόστολος ( Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.)
Ζαγορά Πηλίου
Τηλ./Φαξ : 24260-23708
e-mail: dzagora@otenet.gr
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Ποια είναι η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα?
α) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. (Κοινωφελής Επιχείρηση)
β) Το Δ.Σ.αποτελείται απο 11 Μέλη
γ) Υπεύθυνος των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων ειναι ο Πρόεδρος ( κος Κατσιφός Απόστολος)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς δραστηριοποιείται ο φορέας σας?
α) Χορό
β) μουσική
γ) θέατρο
δ) κινηματογράφο,
ε) εικαστικά
στ) Αθλητικά
Ποιες εκδηλώσεις είναι τακτικές και ποιες περιοδικές; (Ονομαστικά)
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αποφασίζεται κάθε τέλη Μαίου απο το εκάστοτε συμβούλιο. Οι πάγιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ειναι:
α) Γιορτή Μήλου
β) Γιορτή κάστανου
Ποιά εποχή κατά την διάρκεια του έτους διεξάγονται και πόσο χρονικό διάστημα διαρκούν;
α) Γιορτή Μήλου (Σεπτέμβριο διάρκειας 2-3 μέρες)
β) Γιορτή κάστανου ( Οκτώβριος διάρκειας 3 ημερών)
3.Ποια είναι η συχνότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων;
Από Ιούνιο έως τέλος Αυγούστου, απόκριες.
4.Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους;
ΝΑΙ
5.Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε:
α) ΑΜΕΑ, ΝΑΙ
β) παιδιά, ΝΑΙ
γ) ηλικιωμένους, ΝΑΙ
δ) οικονομικά ασθενέστερους ΝΑΙ
6.Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών;
ΠΟΛΥ
7.Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
ΛΙΓΟ
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
1.Σε τι ηλικιακές ομάδες απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου?
α) Για όλες τις ηλικίες
2.Έχετε παρατηρήσει αύξηση ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα?
Έχει παρατηρηθεί μείωση ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα
3.Προσδιορίστε την ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε σημειώνοντας σε ποιο βαθμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον?
Α. μέτρια
4. Σε ποιον τομέα πολιστικών εκδηλώσεων παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή;
α) μουσική
5.Πως ενημερώνετε το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου?
α) ίντερνετ κ
β) τύπος
6.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή και αν ναι σε ποιο επίπεδο?
Ναι. Στο κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.Πως χρηματοδοτείται ο πολιτιστικός σας σύλλογος;
α) επιχορηγήσεις και απο
δ) Ιδίους πόρους
2.Θεωρείτε ότι είναι επαρκής η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου σας?
α) όχι
3.Στις εκδηλώσεις που διοργανώνετε υπάρχει αντίτιμο;
Σε κάποιες υπάρχει αντίτιμο και σε κάποιες οχι.
4.Υπάρχει κάποια έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου?
Ναι
5.Πιστεύετε πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος σας θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά?
Ναι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1.Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την
Α) Οικονομική συγκυρία την
Β) Απήχηση κοινού και την
Γ) Εκάστοτε χρηματοδότηση
2. Ποιος είναι ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης;
3. Ποιο είναι το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης;
4.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου;
Ναι
5.Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου σας?
Ναι
6.Υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων;
Οχι
7.Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή?
Οχι
8. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις?
Οχι
9.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς;
Ναι. Υπήρξαν κατά το παρελθόν αδελφοποιήσεις με Δήμους άλλων χωρών.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1.Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή;
Ναι κυρίως κατα τα παρελθώντα ετη.
2.Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις;
Οχι
3.Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με ποιούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού;
Οχι
4.Θεωρείτε οτι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς και αν ναι με ποιούς;
Ναι
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πως κατά τη γνώμη σας μπορούν να αντιμετωπιστούν?
α)Έλλειψη χρηματικών κονδυλίων. Μπορουν να αντιμετωπιστουν με την επιχορήγηση απο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και απο χορηγίες.
β)έλλειψη προσωπικού.
2.Θεωρείτε πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
Ναι
3.Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό.
Ναι
4.Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
ΝΑΙ (Περιγράψτε)
ΟΧΙ
5.Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού.
Ναι
6.Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
Ναι
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους σας αποδεκτές;
α. Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, (Οχι)
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, (Ναι)
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, (Ναι)
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού, (Ναι)
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων (Ναι)
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. (Ναι)
2. Θεωρείτε ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης;
Ναι (π.χ. Ανάδειξη ηθών και εθίμων καθώς και της τοπικής παράδοσης).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?
Ναι. Στον Πολιτιστικό τομέα στον τουριστικό στην ανάδειξη των ηθών και εθίμων της περιοχής καθώς και της τοπικής παράδοσης.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
Στο μέγιστο.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
Ναι είναι μια διέξοδος στην περίοδο της κρίσης και κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές οπου δεν υπάρχουν εναλλακτικες λύσεις ψυχαγωγίας.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
Ναι.
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
Ναι.
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?
Ναι
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?
Ναι
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
Ναι σε περίπτωση βελτίωσης οικονομικών συνθηκών.
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
Ικανοποιητική κυρίως κατα τα παρελθόντα ετη

11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?
Ναι, προγραμματίζονται εκδηλώσεις κατα κύριο λόγο που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?
Μέσο Όρο 100 άτομα.

13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?
Από όλες τις εθνικότητες.

14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
Κατα μεγάλο βαθμό καθώς προγραμματίζονται εκδηλώσεις κατα κύριο λόγο που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;
Ναι. Λόγω οικονομικής δυσχέρειας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις με την καταβολή αντιτίμου καθώς και μετακίνησης καθώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;
Περισσότερο αναγκαία κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την ψυχαγωγία των κατοίκων.
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?
Περνάει και αυτός την δική του κρίση δίνει όμως μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων εστώ και σε αυτό τον βαθμό.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
Ναι
21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?
Γίνονται επαναλήψεις προσπαθώντας όμως να εισάγουμε και νεες πρωτότυπες.

22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?
Ναι. Π.Χ. κάποιες συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων.
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?
Υπάρχει περιοδικά όταν γίνονται κατα καιρούς κάποια Φεστιβάλ
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
Κατα το παρελθόν έχουν υπάρξει αδελφοποιήσεις σε επίπεδο Δήμων με αλλες χώρες και στα πλαίσια της αδελφοποίησης πραγματοποιούνται και κάποιες εκδηλώσεις με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων.
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
Υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται αποκλειστικά για παιδιά καθώς και για την τρίτη ηλικία (π.Χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις, δωρεάν εξετάσεις).
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?
Ναι
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?
Ναι
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
Ναι, Πραγματοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις κυρίως μουσικοχορευτικές στηρίζωντας ντόπιους καλλιτέχνες.
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
Ναι κυρίως κατα τα παρελθώντα έτη. Σήμερα κυρίως Καλοκαιρινές εκδηλώσεις και περίοδο απόκρεων.
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?
Ναι. Ιούλιο και Αυγουστο διάστημα που πραγματοποιείται ο κύριος όγκος των εκδηλώσεων.
31.Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?

32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?
Σε μεγάλο βαθμό ναι καθώς ο Δήμος ειναι μικρός και υπάρχει αμεση επαφη με τους κατοίκους.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
Ναι. (π.χ. διαδύκτιο, Τύπος, Αφισσες και αν πρόκειται για μεγαλύτερη εκδήλωση γίνεται και χρήση των Μ.Μ.Ε.)

34.Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?
Ναι. Εγκαίνια Ανοιχτού Θεάτρου Ξουριχτίου. Συναυλία
35 Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
Ναι
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?
Ναι. Η επιχείρησή μας διαθέτει Τράπεζα αίματος και ανα τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εθελοντικές αιμοδοσίες.

You may also like...