ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ¨΄ ΊΡΙΔΑ ¨ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

iridaTo Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΊΡΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ , για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις :
Ομάδες γονέων με θέμα επικοινωνία στην οικογένεια. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος(10 συναντήσεων) της πρωινής ομάδας η οποία συνεχίζει σε ένα δεύτερο κύκλο συναντήσεων και ξεκίνησε τη λειτουργία της η απογευματινή ομάδα
Ομάδα πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών. Η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδεύεται στο υλικό πρόληψης- αγωγής υγείας : Ψυχική Υγεία-Διαπροσωπικές Σχέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στην τάξη.
Η ομάδα εφήβων που ξεκίνησε τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 2014 συνεχίζει σταθερά τον κύκλο των συναντήσεων της με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων και την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων σε παιδιά δημοτικού, ολοκληρώθηκε η ομάδα παιδιών ΣΤ’ τάξης στο 11ο και 15ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας με τίτλο «Εκφραζόμαστε.. Δημιουργούμε.. μέσα από σκέψεις και συναισθήματα» και τα αποτυπώνουμε σε μια εφημερίδα. Στο τέλος της δράσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου όπου τα παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους.
Η αντίστοιχη παρέμβαση ξεκίνησε να υλοποιείται στο 4ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων μας σε μαθητές Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση στο 3ο, 5ο και 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα : «Εξάρτηση. Ανθρώπινη ανάγκη ή Εγκλωβισμός »;
Επίσης , κατόπιν αιτήματος των σχολειών πραγματοποιήθηκαν ομιλίες- συζητήσεις με τους γονείς του 3ου Νηπιαγωγείου με θέμα «Όρια και Κανόνες στην Εκπαίδευση των Παιδιών», 9ου Δημοτικού με θέμα « Δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας με τα παιδιά- Ο ρόλος του γονιού» και 6ου Γυμνασίου με θέμα «Η Οικογένεια στην Εφηβεία».
Aκόμη, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά) πραγματοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων για τις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης τη χρονιά 2013-2014 , προκειμένου να συμπεριλάβει τα στοιχεία στις Ετήσιες Εκθέσεις του.
Τέλος, πραγματοποιούνται σε σταθερή και αυξανόμενη βάση ραντεβού στήριξης , ατόμων και οικογενειών , με αιτήματα που αφορούν σε δυσκολίες σχέσεων, θέματα επικοινωνίας στην οικογένεια, δυσκολίες διαχείρισης προσωπικών θεμάτων.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του κέντρου. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Πάσχα !

You may also like...