Καθιέρωση και προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί –μέσα από μια σειρά ερευνών, μελετών, αλλά και στατιστικών αναλύσεων διεθνών φορέων και οργανισμών– η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της αναπτυξιακής διάστασης του πολιτισμού που δεν προσδιορίζεται μονοδιάστατα από την μετρήσιμη και αυξανόμενη οικονομική του «ανταποδοτικότητα» (υπό την έννοια της αριθμητικής αποτύπωσης της διαδικασίας παραγωγής – ανταλλαγής – κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών). Τα πιο σημαντικά στοιχεία της αναπτυξιακής διάστασης του πολιτισμού, όπως η προσωπική ολοκλήρωση και ταυτότητα, η κοινωνική συνεργασία, η κοινωνική συνοχή, η έκφραση, ο διάλογος και η επικοινωνία, αναγνωρίζονται πλέον ως παράγοντες εξαιρετικά ζωτικής σημασίας για τις κοινωνίες και τα άτομα, που εξ ορισμού είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Ο πολιτισμός, στο βαθμό που καλλιεργεί και ενδυναμώνει τα αισθήματα ταυτότητας, συλλογικότητας, δημιουργικότητας και κοινωνικής συνοχής, αποτελεί όχι μόνον τον πλέον καθοριστικό παράγοντα ώθησης της ευρύτερης αναπτυξιακής διαδικασίας, αλλά και τον κυριότερο καταλύτη επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της.
Στο ειδικότερο πεδίο της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχει το συνεχώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής, με την κινηματογραφική δημιουργία για παιδιά και εφήβους ν’ αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερο κομμάτι της αντίστοιχης έκφρασης και παραγωγής που ήδη αριθμεί ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων φεστιβάλ διεθνώς. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε καλά πως η μελέτη των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο της παγκόσμιας πνευματικής ζωής, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των μελετών, των μεταφράσεων, των εκδόσεων, των συνεδρίων και των παραστάσεων. Από τα είδη της, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται –διεθνώς– για το Αρχαίο Δράμα.
Με αυτά ως δεδομένα, η ευκαιρία για την Ελλάδα –και ιδίως για την Αττική– εντοπίζεται στην θέσπιση προγραμμάτων παγκόσμιας εμβέλειας, στη δημιουργία κι ενδυνάμωση Θεσμών Διεθνούς Εμβέλειας και στην πολύμορφη προώθηση και προβολή των θεσμών αυτών, τόσο αυτόνομα, όσο και ως σκέλος μιας συνολικής τουριστικής στρατηγικής.
Η Πράξη με τον τίτλο «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», η οποία έχει προταθεί προς ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, αξιοποιώντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Αττικής στο πεδίο του ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος / αποθέματος, συνίσταται στην καθιέρωση και προβολή δύο θεσμών διεθνούς χαρακτήρα, με την πραγμάτωση τριετούς προγράμματος (2017, 2018, 2019) με καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, και ειδικότερα των θεσμών:
I. «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ»
Αφορά στη δημιουργία και καθιέρωση ενός διεθνούς δικτύου που συνενώνει τις εθνικές πρωτοβουλίες για την κινηματογραφική δημιουργία παιδιών και εφήβων και προωθεί την κινηματογραφική παιδεία και την επιβράβευση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, συμβάλλοντας έτσι, αφενός στη δημιουργία του «ευφυούς και ενσυνείδητου» θεατή και αφετέρου στην καθιέρωση της Αττικής ως σημείου αναφοράς της νεανικής κινηματογραφίας και ως κεντρική οδό επικοινωνίας μεταξύ των περίπου 450 εθνικών νεανικών φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.
Η δημιουργία, ανάπτυξη και καθιέρωση του Διεθνούς Δικτύου, υλοποιείται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες:
Ο πρώτος αφορά στη θεσμοθέτηση ετήσιας Διεθνούς Συνάντησης Νέων Κινηματογραφιστών στην Αθήνα τα έτη 2018 και 2019, στην οποία θα συμμετάσχουν παιδιά και έφηβοι, δημιουργοί κινηματογραφικού έργου, καθώς επίσης και οργανωτές των νεανικών κινηματογραφικών φεστιβάλ από όλο τον κόσμο. Η συνάντηση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες:
ν’ ακούσουν και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές διοργάνωσης της δημιουργικής συμμετοχής στα φεστιβάλ,
να εκθέσουν το έργο των φεστιβάλ για τη νεανική κινηματογραφική δημιουργία και να προωθήσουν την μεταξύ των φεστιβάλ συνεργασία,
να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στη δημιουργική κινηματογραφική έκφραση των παιδιών και των εφήβων,
να παρακολουθήσουν εργαστήρια με διεθνούς φήμης ομιλητές, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, παραγωγούς.
Στα πλαίσια της ετήσιας Διεθνούς Συνάντησης οργανώνεται και η εκδήλωση Fest of Fest Awards, όπου διεθνείς κριτικές επιτροπές από παιδιά και επαγγελματίες απονέμουν βραβεία σε νεανικές δημιουργίες που έχουν διακριθεί στα εθνικά τους φεστιβάλ. Επίσης θα λειτουργήσουν εργαστήρια και μια ανοιχτή κινηματογραφική λέσχη για τα παιδιά και έφηβους.
Η δεύτερη, αφορά στη δημιουργία δυναμικής ψηφιακής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία, αξιοποιώντας τις προηγμένες υπηρεσίες web και τα Κοινωνικά Δίκτυα, προσφέρει:
προβολή και υποστήριξη εθνικών πρωτοβουλιών και διεθνών συνεργασιών στη νεανική κινηματογραφική δημιουργία,
δημιουργία Κοινοτήτων Χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα,
υποστήριξη δημιουργικής συνεργασίας των χρηστών,
παιδευτικό περιβάλλον που θα λειτουργεί ως ανοικτό σχολείο παγκόσμιων πρακτικών και μεθόδων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θεατή,
προσβάσιμο αρχείο μελετών, ερευνών και εκδόσεων που προωθούν την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος του θεατή.
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας επιδιώκεται η δημιουργία μιας ζωντανής και δυναμικής κοινότητας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του χώρου του νεανικού κινηματογράφου: νέοι κινηματογραφιστές, παραγωγοί, καλλιτέχνες και διοργανωτές φεστιβάλ.
Στο πλαίσιο διεθνούς προβολής και καθιέρωσης του Θεσμού, έχει ήδη από τις 2/11/2016 υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας με το «Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους» CIFEJ (Centre International du Film pour l’ Enfance et la Jeunesse), με βάση το οποίο στεγάζεται πλέον στο Ι.Μ.Κ. το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο του CIFEJ.
Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του θεσμού και ιδίως των Διεθνών Συναντήσεων, θα υπάρξει συνεργασία με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» – «Νεανικό Πλάνο», το οποίο γιορτάζει το 2017 τα 20 χρόνια συνεχών διοργανώσεων, αποτελεί μέλος του CIFEJ και ένα από τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς φεστιβάλ στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης θα υπάρξει και συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου «ΑΝΙΜΑ SYROS».
Συνοπτικά, στο πλαίσιο του θεσμού «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ» περιλαμβάνονται:
1.η διοργάνωση 2 Διεθνών Συναντήσεων για τα έτη 2018, 2019.
2.η παρουσίαση 50 προβολών ταινιών νέων κινηματογραφιστών (25 ανά έτος για το 2018, 2019).
3.η διοργάνωση 2 κύκλων Σεμιναρίων για παιδιά και εφήβους (ένας ανά έτος για το 2018, 2019).
4.η δημιουργία ανάπτυξη δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας
5.η δημιουργία της Χάρτας Διεθνούς Κινηματογραφικής Κοινότητας Νέων.
II. «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις»
Ο θεσμός αποτελεί συνέχεια, αναβάθμιση και εμπλουτισμό του Έργου «Αρχαίο Δράμα: επιρροές και σύγχρονες προσεγγίσεις», που υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π.Ε.Π. «Αττική»). Συνίσταται στην πραγμάτωση τριετούς προγράμματος που ενεργοποιεί και παρουσιάζει «παράδοξες» συνέργειες τέχνης και επιστημών, που εκκινούν από το Αρχαίο Δράμα, βασίζεται σε τρεις θεματικούς άξονες (διαφορετικός ανά έτος) και συνομιλεί με τρεις συγκεκριμένες καλλιτεχνικές πρακτικές. Έρχεται να συμπληρώσει και να επεκτείνει τον ήδη υφιστάμενο συντεταγμένο και πλούσιο προβληματισμό σε σχέση με τη θεατρική πραγμάτωση του Αρχαίου Δράματος και τις κλασικές μεθόδους αναπαράστασης του. Ανοίγοντας τον σχετικό προβληματισμό και επιχειρώντας τις «παράδοξες» συνέργειες τεχνών και επιστήμης, στοχεύει να δυναμώσει και να εμπλουτίσει την πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος μέσα από τις παραστατικές τέχνες στον 21ο αιώνα.
Οι τρεις θεματικοί άξονες που έχουν επιλεγεί, είναι:
●Urbanism (αστική κουλτούρα, αστική συμπεριφορά, αστικός σχεδιασμός, αστική ανάπλαση, χωρικός μετασχηματισμός).
Ο άξονας αυτός, συνιστά έναν διαρκώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό κλάδο, γεγονός που επιβάλλει στον διάλογο να διευρύνεται και ν’ ανανεώνεται συνεχώς. Το Αρχαίο Δράμα συμβαίνει στη δημοκρατική πόλη-κράτος. Ποια είναι όμως η σύγχρονη πόλη; Ποιες οι δυναμικές και οι συγκρούσεις της; Ποιες οι κοινότητες και οι συλλογικές διαδικασίες της; Πως διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος; Ερωτήματα (μεταξύ άλλων) που θέτει εντατικά ο επιστημονικός αυτός κλάδος.
●Ψηφιακή τεχνολογία – πληροφορική
Στην ιστορία του πολιτισμού μας, το θέατρο έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης της τεχνολογίας των μέσων. Το θέατρο μετατρέπεται το ίδιο σε ένα νέο μέσο, κάθε φορά που νέες τεχνολογίες μέσων (επικοινωνίας και ενημέρωσης) γίνονται κυρίαρχες, και, επιπλέον, προσαρμόζεται και διαχέει τις νέες γνωστικές κατακτήσεις. Στο σύγχρονο θέατρο, διανύουμε ήδη τη φάση της εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας, της γραφής των αλγορίθμων και του προγραμματισμού. Συνεπώς, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της συνάντησης της αθηναϊκής δραματουργίας και του κόσμου της πληροφορικής, δύο διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνιών, δύο διαφορετικών ειδών τεχνικής και τεχνολογίας.
●Φυσικές Επιστήμες
Οι φυσικές επιστήμες, πιο εντατικά όσο ποτέ άλλοτε, ερευνούν, καταλήγουν, ανατρέπουν, προτείνουν. Αν και αποτελούν εδώ και αιώνες συγκροτημένο επιστημονικό κλάδο και μολονότι έχει κατά καιρούς επιχειρηθεί ο διάλογος της τέχνης με αυτές, μας αφορά εντονότερα μια τέτοια αλληλεπίδραση, κυρίως με τη φυσική. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να αναζητά διαρκώς το νόημα του κόσμου, να βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ροή, μαζί με τον χρόνο και τα φυσικά φαινόμενα. Συναντούμε στην αρχαία ελληνική τραγωδία έννοιες όπως το Χάος, ο Κόσμος, η Ανθρωπογονία, η Θεογονία, οι οποίες συστηματικά μελετώνται από την αστροφυσική και τη φυσική.
Οι τρεις επιλεγμένες καλλιτεχνικές πρακτικές είναι:
●Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο και Δραματουργία)
Είναι μακρά η παράδοση διασκευής των κωμικών και τραγικών κειμένων από δραματουργούς για το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τάση που ανθεί μέχρι και σήμερα. Στον 20ο αιώνα σπουδαίοι καλλιτέχνες καταπιάστηκαν με αυτό, παραδίδοντας μας έργα, εξαίσιας δύναμης, που διασκευάζουν τα τραγικά έργα, κάνοντας τα να συνομιλήσουν με το παρόν. Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται και η δραματουργία του 21ου αιώνα. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η νέα παραγωγή λόγου, η διερεύνηση της δυναμικής και της έκφρασης των μύθων στην εποχή μας. Αποτελεί δε κορυφαία αξίωση να μην εξοριστεί ο λόγος και η ποίηση στο όνομα της «τεχνολογικοποίησης» και θετικοποίησης των κοινωνιών μας. Ο λόγος χρειάζεται να παραμείνει κομβικός συνομιλητής.
●Οπτικοακουστικές τέχνες (Νέα μέσα και ψηφιακή τεχνολογία)
Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες πειραματίζονται και ενσωματώνουν στη δουλειά τους τα ψηφιακά μέσα, τη διάδραση με τον αστικό χώρο, κατασκευάζουν εμβυθιστικά περιβάλλοντα, υβριδικές θεατρικές παραστάσεις, ψηφιακά είδωλα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν την πόλη ως καμβά/σκηνή της τέχνης τους: δράσεις στον δημόσιο χώρο, ηχητικοί περίπατοι, οπτικοακουστικές ξεναγήσεις, χαρτογράφηση (mapping). Έχει συνεπώς προστιθέμενη αξία να μελετηθεί σήμερα το Αρχαίο Δράμα, μέσα από τις οπτικές της ψηφιακής «γραφής», με το ιδιαίτερο, διαρκώς αναπτυσσόμενο, αλγοριθμικό αλφάβητό της.
●Καλές Τέχνες (Εικαστικά)
Επιλέγεται ως τρίτη καλλιτεχνική πρακτική, αυτή των εικαστικών τεχνών: ζωγραφική, γλυπτική, μεικτά μέσα, εγκαταστάσεις στον χώρο, που στις νέες συνθήκες παρουσιάζουν μεγάλη εξέλιξη, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας νέα εκφραστικά μέσα.
Περιγραφή των δράσεων
Συνοπτικά, στο πλαίσιο του θεσμού «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις», περιλαμβάνονται:
1.η παρουσίαση 9 θεατρικών παραστάσεων (τριών κάθε έτος για το 2017, 2018, 2019) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2.η διοργάνωση 3 κύκλων Σεμιναρίων – Εργαστηρίων (ένας ανά έτος για το 2017, 2018, 2019), με δωρεάν συμμετοχή, μετά από σχετική δήλωση.
3.η διοργάνωση 3 Διεθνών Forum (ένα ανά έτος για το 2017, 2018, 2019).
4.η παρουσίαση 3 εικαστικών γεγονότων (ένα ανά έτος για το 2017, 2018, 2019), με διάρκεια 15 ημερών και επίσης ελεύθερη είσοδο.
5.η αναβάθμιση του υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου του θεσμού.
Πράξη: «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
Πρόγραμμα: «Αρχαίο Δράμα: διεπιστημονικές και δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»
1ο έτος, 2017: Αρχαίο Δράμα και Urbanism
CONTESTED_CITIES Athens 2017
Καλλιτεχνικό και Ερευνητικό Πρόγραμμα
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
14 – 30 Σεπτεμβρίου 2017
«Δεν έχω την τόλμη να σε διώξω χωρίς γνώμη
της πόλης, προτού ρωτήσω αυτήν τι να κάνω»
(Οιδίπους επι Κολωνώ, Σοφοκλέους, μτφρ Δημ. Δημητριάδης)
CONTESTED_CITIES Athens 2017
Ο μύθος συνομιλεί με το παρόν, λειτουργώντας ως καλειδοσκόπιο. Ο εκτοπισμός θέτει ορατά τείχη ανάμεσα στους “άλλους”. Τα τείχη της Τροίας ζωντανεύουν στις σύγχρονες πόλεις και ο Δούρειος Ίππος κρύβει για τους κατοίκους τους διαφορετικούς κινδύνους. Ποια η σύγχρονη «πόλις»; Ποιες οι δυναμικές και οι συγκρούσεις της; Πώς νοηματοδοτούνται και συγκροτούνται οι κοινότητες και οι συλλογικές διαδικασίες της;
Το διεθνές δίκτυο Contested Cities έρχεται στην Ελλάδα μετά το ταξίδι του σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική», «Αρχαίο Δράμα: διεπιστημονικές και δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις». [ Αναλυτικά η Πράξη (http://www.mcf.gr/el/news/our/?nid=2231)]
Η διοργάνωση Contested Cities Athens 2017 είναι ένα καινοτόμο επιστημονικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που επιχειρεί έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στο Αρχαίο Δράμα και τις κριτικές σπουδές Αστικού Χώρου. Εστιάζοντας στις έννοιες του εκτοπισμού (displacement) και του εξευγενισμού (gentrification), εμπνέει διεπιστημονικές ερμηνείες και γοητευτικές διασταυρώσεις ανάμεσα σε καταξιωμένους ερευνητές των σπουδών Αστικού Χώρου, καλλιτέχνες και θεωρητικούς του αρχαίου δράματος. Με αυτόν τον τρόπο, το Αρχαίο Δράμα μέσα από τις σύγχρονες αναπαραστάσεις και μεταμορφώσεις του, έρχεται σε διάδραση και επικοινωνία με τη σύγχρονη πόλη, με τις συγκρούσεις και τα διακυβεύματα εντός της.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων οι οποίες διοργανώνονται από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε συνεργασία με ερευνητές (από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και το Πανεπιστήμιο του Leeds) και καλλιτέχνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δράσεις, με ελεύθερη είσοδο, περιλαμβάνουν Έκθεση Εικαστικών με τίτλο «Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση», πρωτότυπη θεατρική παραγωγή με τίτλο «d_i_s_P_L_A_C_E_d», διεθνές Φόρουμ με ερευνητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και Σεμινάριο / Εργαστήρια.
Εικαστική Έκθεση
«Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση» / «Polis – flows – tensions – Osmosis»
14-30 Σεπτεμβρίου 2017, Εγκαίνια: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 7:30μ.μ., Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 – 22:00, Σάββατο-Κυριακή 11:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00
Είσοδος: Ελεύθερη
Η έκθεση «Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση» αποτελείται από έργα (ζωγραφική, φωτογραφία, video art, εγκαταστάσεις) 29 δημιουργών που προσεγγίζουν και αναδεικνύουν στιγμές, παραμυθίες, σχέσεις, συγκρούσεις και ωσμώσεις, μεταξύ πληθυσμών, πολιτισμών, πολιτείας και πολίτη, ομάδων και ατόμων, ανθρώπου και φύσης, στη σύγχρονη πόλη. Το αρχαίο δράμα αποτελεί το αρχετυπικό υπόβαθρο της έκθεσης, αλλά όχι το θέμα της.
Οι ρωγμές των τοίχων, οι χαραμάδες, οι στέγες, οι λεπτομέρειες του αστικού τοπίου, γίνονται καμβάς και πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς. Οι καλλιτέχνες “συνομιλούν” με την πόλη, με τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις που τη διέπουν, με τις σχέσεις και τις προκλήσεις που τη διαπερνούν.
Όπως σχολιάζει η ιστορικός τέχνης Αθηνά Εξάρχου στον κατάλογο της έκθεσης: «Μπορεί η πόλη να αποτελεί πεδίο κοινωνικών τριβών, αλλά αξίζει και να εξερευνηθεί, να ιδωθεί πέρα από τα κλισέ της τουριστικής ματιάς, να περπατηθεί με όρους ψυχο-γεωγραφίας, να εκτιμηθεί για τις μικρο-κουλτούρες που επιτρέπει να αναφύονται και για τις προσπάθειες αντίστασης στα δεινά που της έχουν επιβληθεί. Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών ο θεατής καλείται να αναλογιστεί το δικό του ρόλο στο δημόσιο χώρο, τη συμμετοχή στα κοινά και την ιδιώτευση».
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες (με αλφαβητική σειρά):
Κατερίνα Ασλανίδου, Κέλλυ Βαρδάκα, Στρατής Βογιατζής, Θαλασσινή Δούμα, Πωλίνα Ζιώγα, Μάρω Κουρή, Νατάσα Κοτσάμπαση, Αφροδίτη Κροντήρη (Ende Neu), Θέκλα Μαλάμου, Αντρέας Μαράτος, Νεκτάριος Μαρίνος, Ελένη Μουζακίτη, Κώστας Μπομπός,  Ισμήνη Μπονάτσου, Νίκος Παπαδημητρίου, Αφροδίτη Παπαδουλή,  Μαρία Πάστρα,  Μαρία Σεβαστάκη,  Άντζελα Σβορώνου,  Φοίβος Σοφικίτης,  Μαριλένα Σταφυλίδου,  Αλεξάνδρα Στραβοράβδη, Sonke, «STΜTS (Σταμάτης Μήτσιος)», Δημήτρης Ταξής, Μάρθα Τσιάρα, Utonom (Utn), Νίκος Χριστοφάκης, Θοδωρής Χρυσικός.
«d_i_s_P_L_A_C_E_d»
Θεατρικές παραστάσεις, 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 21:00
Είσοδος: Ελεύθερη – απαραίτητη η κράτηση θέσεων
Μια παράσταση για τις σύγχρονες πόλεις και τα διακυβεύματα εντός τους. Μια διαδρομή στον εκτοπισμό, τους εκδιωγμένους, τους κυνηγημένους από τον «οίκο» και τους ξένους σε κάθε άλλο τόπο. Πόλεμοι, καταστροφές, κοινωνικοί και πολιτικοί ανταγωνισμοί. Οι φιγούρες των Τρωάδων και ο θρήνος της Εκάβης, η ικεσία του Οιδίποδα, οι μαρτυρίες των προσφύγων της Μ. Ασίας, των πολιτικών εξόριστων του ελληνικού εμφυλίου, των κατοίκων του, υπό αναβάθμιση, κέντρου της Αθήνας. Μια σπονδυλωτή παράσταση, με αποσπάσματα από την αρχαία ελληνική τραγωδία και με αφηγήσεις προσωπικών ιστοριών που συλλέχθηκαν ειδικά για αυτή, σε δραματουργία του Γιώργου Ροδοσθένους, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Leeds (Σχολή Παραστατικών Τεχνών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών), σκηνοθεσία των Ισπανών καλλιτεχνών Maria Escobar και Juanfra Rodriguez Hernandez και με τη συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών και του Ισπανού performer Angel Sanchez Peraba. Παράλληλα, η καλλιτεχνική κολεκτίβα Left Hand Rotation, δημιουργεί το σκηνικό χώρο της δράσης, με υλικό ήχου και εικόνας από τις παρεμβάσεις της στον δημόσιο χώρο της Αθήνας και άλλων πόλεων.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ευχαριστεί θερμά την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας της Αθήνας (Ο.Π.Ι.Α.) και το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) που παραχώρησαν ευγενικά το υλικό τους.
Διεθνές Φόρουμ «Αρχαίο Ελληνικό Δράμα & Σπουδές Αστικού Χώρου»
23-24 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 11:00-16:00
Είσοδος: Ελεύθερη
Διήμερο διεθνές φόρουμ που επιχειρεί να εγκαινιάσει και να συστηματοποιήσει τους βασικούς άξονες του διαλόγου ανάμεσα στο Αρχαίο Δράμα και τις σπουδές Αστικού Χώρου, θέτοντας στο επίκεντρο έννοιες οικείες και στα δύο αντικείμενα. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσουν κριτικές προσεγγίσεις, στη διατομή του προβληματισμού για την πόλη, τον χώρο, την κουλτούρα. Τα κοινά στην πόλη: συλλογικότητες και συναντήσεις, η αυτόνομη πόλη, ο δημόσιος χώρος και η πόλη, η παραγωγή και η πρόσβαση στην κουλτούρα, το θέατρο της αρχαίας πόλης και το θέαμα της μετα-νεωτερικής εποχής, το city branding και η εμπορευματοποίηση του παρελθόντος, ο πολιτισμός των ερειπίων, είναι μερικές από τις θεματικές που αναπτύσσονται. Με τα παραπάνω εργαλεία, μπαίνουν σε αμφισβήτηση οι ηγεμονικές αφηγήσεις για τη νεοφιλελεύθερη αστικοποίηση και αναπτύσσονται ριζοσπαστικές ιδέες για την αυτόνομη πόλη και τις πρακτικές συλλογικοποίησής της.
Το Φόρουμ εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017, ΠΟΛ(ε)ΙΣ – 22-24 Σεπτεμβρίου 2017.
* Το Φόρουμ απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε όσους έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον στο Αρχαίο Δράμα και στις σπουδές Αστικού χώρου.
* Δήλωση παρακολούθησης του Φόρουμ, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: adrama@mcf.gr
Σεμινάριο και Εργαστήρια
Σεμινάριο τριών ενοτήτων. Οι εισηγητές ανοίγουν διάλογο για τους «εισβολείς» και τα κοινά στην πόλη, αναζητώντας εναλλακτικές και διεξόδους πέρα από τη νεοφιλελεύθερη αστικοποίηση. Σε κάθε ενότητα – συνεδρία του Σεμιναρίου ερευνητές των σπουδών Αστικού Χώρου από την Ισπανία και τη Μ. Βρετανία δίνουν διάλεξη, ενώ ακολουθεί παρουσίαση εκ μέρους θεωρητικού του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, με αναφορές στη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία, καθώς και στην παραστασιογραφία και τη δραματουργική ανάλυση.
Τρία καλλιτεχνικά Εργαστήρια που συσχετίζονται θεματικά και λειτουργικά με το σεμινάριο. Επιχειρούν να ενεργοποιήσουν στην πράξη τις θεωρητικές συζητήσεις για τον εκτοπισμό, τον εξευγενισμό και την έννοια των κοινών, μέσω παρεμβάσεων που αναπτύσσονται στο δημόσιο χώρο της Αθήνας και συλλογής πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού από τους συμμετέχοντες. Τα εργαστήρια καθοδηγούνται από ερευνητές και καλλιτέχνες από τη Μ.Βρετανία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Εισηγητές: Michael Janoschka, Ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Leeds (συντονιστής του διεθνούς δικτύου Contested Cities), Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α)., Γεωργία Αλεξανδρή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Universidad Autσnoma de Madrid, Ευδοκία Δεληπέτρου (Ερευνήτρια, Δραματουργός, Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α.), Paul Routledge, Καθηγητής στη Σχολή Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Leeds, Λεωνίδας Παπαδόπουλος (σκηνοθέτης, ηθοποιός, Διδάκτωρ του τμήματος Κλασικών Σπουδών του Kings College University of London.), Nicholas Salazar Sutil, Πανεπιστήμιο του Leeds, Ο Δούρειος Ίππος, Left Hand Rotation (Λισσαβόνα, Πορτογαλία), Ήχος στην πόλη, Rouven Rech (Βερολίνο, Γερμανία)
Αναλυτικά το πρόγραμμα: http://www.mcf.gr/el/news/our/?nid=2226
Συντελεστές του προγράμματος
Οι δράσεις οργανώνονται από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με την Γεωργία Αλεξανδρή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, τον Michael Janoschka, Ακαδημαϊκό στο Πανεπιστήμιο του Leeds και συντονιστή του διεθνούς δικτύου Contested Cities (http://contested-cities.net/). Μαζί τους συμπράττουν η καλλιτεχνική κολεκτίβα παρέμβασης στον δημόσιο χώρο Left Hand Rotation (http://www.lefthandrotation.com/), οι σκηνοθέτες Maria Escobar και Juanfra Rodriguez Hernandez, ο ηθοποιός Angel Sanchez Peraba, ο καθηγητής παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Leeds Γιώργος Ροδοσθένους, o κοινωνικός χορογράφος Nicolas Salazar, o κινηματογραφιστής Rouven Rech και οι ακαδημαϊκοί Paul Routledge και Alexander Vasudevan.
Πληροφορίες:
CONTESTED_CITIES Athens 2017
Αρχαίο Δράμα και Urbanism, Καλλιτεχνικό και Ερευνητικό Πρόγραμμα
Ημερομηνία: 14 – 30 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Τ.: 210 341 8550
Είσοδος Ελεύθερη – απαραίτητη η κράτηση θέσεων για τις παραστάσεις
www.mcf.gr
«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
«Αρχαίο Δράμα: διεπιστημονικές και δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»
Κάθε εποχή, κάθε κοινωνία προβάλλει στο σώμα του Αρχαίου Δράματος τις δικές της αξίες, αγωνίες, ελπίδες, προβληματισμούς. Ξεκινώντας απ’ αυτή την αφετηρία, αναδεικνύονται σύγχρονες αναγνώσεις του Αρχαίου Δράματος μέσα από τομείς που χαρακτηρίζουν την εποχή μας: αστικός χώρος, ψηφιακή κουλτούρα, υβριδική σύγχρονη τέχνη, φυσικές επιστήμες, κ.ο.κ.
Το Πρόγραμμα «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» επιχειρώντας «παράδοξες» συνέργειες τεχνών και επιστήμης, στοχεύει να δυναμώσει και να εμπλουτίσει την σύγχρονη πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος μέσα από τις παραστατικές τέχνες στον 21ο αιώνα. Έχει προταθεί προς ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Με ορίζοντα τριετούς διάρκειας (2017-2019), εδράζεται πάνω στους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες (ένα διαφορετικό ανά έτος):
2017: Urbanism (αστική κουλτούρα, αστική συμπεριφορά, αστικός σχεδιασμός, αστική ανάπλαση, χωρικός μετασχηματισμός)
2018: Ψηφιακή τεχνολογία – πληροφορική, και
2019: Φυσικές Επιστήμες
Οι θεματικοί αυτοί άξονες αναπτύσσονται μέσα από τις εξής καλλιτεχνικές πρακτικές:
παραστατικές τέχνες, (θέατρο και δραματουργία)
οπτικοακουστικές τέχνες (νέα μέσα και ψηφιακή τεχνολογία
εικαστικά
Με βάση τη θεματική κάθε χρονιάς, διοργανώνονται οι δράσεις:
Η προετοιμασία και παρουσίαση μίας πρωτότυπης θεατρικής παραγωγής (3 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό)
Σεμινάρια και εργαστήρια (με δωρεάν συμμετοχή, μετά από σχετική δήλωση)
Διεθνές Forum (διήμερο, όπου συμμετέχουν ερευνητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό – επίσης με ελεύθερη είσοδο )
Έκθεση εικαστικών (με διάρκεια 15 ημερών και επίσης ελεύθερη είσοδο
Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και Σπουδές Αστικού Χώρου
23-24 Σεπτεμβρίου 2017
Διήμερο διεθνές φόρουμ που επιχειρεί να εγκαινιάσει και να συστηματοποιήσει τους βασικούς άξονες του διαλόγου ανάμεσα στο Αρχαίο Δράμα και τις σπουδές Αστικού Χώρου, θέτοντας στο επίκεντρο έννοιες οικείες και στα δύο αντικείμενα. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσουν κριτικές προσεγγίσεις, στη διατομή του προβληματισμού για την πόλη, τον χώρο, την κουλτούρα. Τα κοινά στην πόλη: συλλογικότητες και συναντήσεις, η αυτόνομη πόλη, ο δημόσιος χώρος και η πόλη, η παραγωγή και η πρόσβαση στην κουλτούρα, το θέατρο της αρχαίας πόλης και το θέαμα της μετα-νεωτερικής εποχής, το city branding και η εμπορευματοποίηση του παρελθόντος, ο πολιτισμός των ερειπίων, είναι μερικές από τις θεματικές που αναπτύσσονται. Με τα παραπάνω εργαλεία, μπαίνουν σε αμφισβήτηση οι ηγεμονικές αφηγήσεις για τη νεοφιλελεύθερη αστικοποίηση και αναπτύσσονται ριζοσπαστικές ιδέες για την αυτόνομη πόλη και τις πρακτικές συλλογικοποίησής της.
Το Φόρουμ εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017, ΠΟΛ(ε)ΙΣ – 22-24 Σεπτεμβρίου 2017.
* Το Φόρουμ απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε όσους έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον στο Αρχαίο Δράμα και στις σπουδές Αστικού χώρου
* Δήλωση παρακολούθησης του Φόρουμ, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: adrama@mcf.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
10.30-11.00 Εγγραφές
11.00-12.30 1η Ενότητα
Τα κοινά στην πόλη: συλλογικότητες και συναντήσεις
11.00-11.20 Εισβολείς του χώρου, χωρικές στρατηγικές και τόποι παρέμβασης στα Αστικά Κοινά
Paul Routledge, Καθηγητής στη Σχολή Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Leeds
11.20-11.40 Μελετώντας τον χώρο ως σχέση δημιουργίας κοινών
Σταύρος Σταυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επικεφαλής του Τομέα Αρχιτεκτονικής, Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
11.40-12.00 Συλλογικότητες και αστικές δυναμικές
Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Λέκτορας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σκηνοθέτης
12.00-12.30 Συζήτηση
Συντονίστρια: Αθηνά Αραμπατζή, Αρχιτεκτονας/ Πολεοδομος, Μεταδιδακτορικη ερευνήτρια Marie Curie, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης
12.30-13.00 Διάλειμμα
13.00 – 14.15 2η Ενότητα
Συζητώντας την αυτονομία και την αμφισβήτηση στην πόλη
13.00-13.20 Η αυτόνομη πόλη
Alexander Vasudevan, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ανθρώπινης Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
13.20-13.40 CONTESTED CITIES – Μονοπάτια στην αυτονομία?
Michael Janoschka, Ακαδημαϊκός Ερευνητής για τους Κριτικούς Αστικούς Μετασχηματισμούς, Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Λιντς
13.40-14.00 Συζήτηση
Συντονίστρια: Γεωργία Αλεξανδρή, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης
14.00-14.30 Διάλειμμα
14.30-16.00
3η Ενότητα
Τα κοινά μέσα από την τέχνη στο δημόσιο χώρο: αμφισβητώντας την πόλη
14.30- 14.50 Εξευγενισμός δεν είναι το όνομα μιας κυρίας
Left Hand Rotation, καλλιτεχνική κολεκτίβα, Λισαβόνα
14.50- 15.10 Pedi-festation: η στρατηγική του συλλογικού περπατήματος ως παραστασιακή πρακτική
Δημήτρης Μπαμπίλης, Σκηνοθέτης – Θεατρολόγος
15.10- 15.30 Επικαιροποιώντας τις “Τρωάδες” με τη χρήση καταγεγραμμένου υλικού: Συνθέτοντας το “πραγματικό” στη διασκευή του κλασικού
Γιώργος Ροδοσθένους, Αναπληρωτής Καθηγητής , Σχολή Παραστατικών Τεχνών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών , Πανεπιστήμιο του Λιντς, Σκηνοθέτης
15.30-16.00 Συζήτηση
Συντονιστής: Nicolas Salazar, Ακαδημαϊκός Ερευνητής, Σχολή Παραστατικών Τεχνών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο του Λιντς
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
10.30-11.00 Εγγραφές
11.00-12.30 1η ενότητα
Η δημιουργική πόλη για ποιον; Από την πόλιν στο θέαμα της μετανεωτερικότητας
11.00-11.20 Η δημιουργική πόλη δεν υπάρχει
Marianna D’Ovidio , Ερευνήτρια-Διδάσκουσα, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Μπάρι
11.20-11.40 Κοινωνικές καινοτόμες πρακτικές στη δημιουργική πόλη
Marc Pradel, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Θεωρίας, Φιλοσοφίας του δικαίου και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης
11.40-12.00
Κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός και πολιτιστικός αποκλεισμός στην Αθήνα και την Ελλάδα.
Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
12.00-12.20 Αναπαραστάσεις της πόλης στις σύγχρονες παραστάσεις αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο ψηφιακό θέατρο
Αγγελική Πούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Τεχνών και Νέων Μέσων, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης & Πανεπιστήμιο Αθηνών, curator,μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Medea Electronique
12.20-13.00 Συζήτηση
Συντονίστρια: Έφη Γιαννοπούλου, Επιμελήτρια τέχνης και μεταφράστρια
13.00-13.30 Διάλειμμα
13.30-15.15 2η ενότητα
Η ετερότητα: Οι εκτοπισμένοι από τις διεργασίες της δημιουργικής πόλης.
13.30-13.50 Θανάσης Μουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
13.50-14.10 Χαμένοι σύνδεσμοι στη δημιουργική πόλη: Οι ξένοι και η φροντίδα του πόνου
Βασίλης Αράπογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
14.10-14.30 Η παράσταση «Πηνελόπες»
Αφροδίτη Μητσοπούλου,σκηνοθέτης
14.10-14.30 Πάνος Χαραλάμπους, Εικαστικός, Πρύτανης της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών
14.30-14.50 Ελένη Ρήγα, Curator, Βοηθός επιμελητή Pierre Pal-Blanc, Documenta 14
14.50-15.30 Συζήτηση
Συντονίστρια: Εύη Νάκου, Φλαουτίστα, Kαλλιτέχνιδα του ήχου και εμψυχώτρια εκπαιδευτικών εργαστηρίων, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΛΣ.
15.30-15.45 Διάλειμμα
15.45- 17.30 3η ενότητα
City Branding: εμπορευματοποιώντας τον πολιτισμό-για ποιον;
15.45-16.00 Χρήσεις του παρελθόντος στο city branding: Η περίπτωση της Αθήνας
Ελένη Τζουμάκα, Ερευνήτρια, Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Συνεργάτης του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΜΜΕ – ΕΚΠΑ)
16.00-16.20 City Branding vs City Commoning. Το δικαίωμα των τουριστών ή των προσφύγων στην πόλη;
Χάρης Τσαβδαρόγλου, Διδάκτωρ πολεοδομίας-χωροταξίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Αριστοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης
16.20-16.50 Από τα «ιερά» μάρμαρα του έθνους στα πρώην βιομηχανικά κτίρια της πόλης:
Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του Φεστιβάλ Αθηνών και το αρχαίο δράμα
Αριάδνη Λιγνού-Τσαμαντάνη, Υποψήφια Διδάκτωρ, τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Freie Universität, Βερολίνο
17.00-17.30 Συζήτηση-Κλείσιμο Φόρουμ
Συντονίστρια: Χριστιάνα Γαλανοπούλου, Ιστορικός τέχνης, Καλλιτεχνική διευθύντρια MIR festival.
Πρόγραμμα: «Αρχαίο Δράμα:
Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις»
Έκθεση εικαστικών
«Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση»
14 – 30 Σεπτεμβρίου 2017
Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, 19:30
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος
Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος) εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση «Πόλις – ροές – εντάσεις – Ώσμωση». Η έκθεση αποτελείται από έργα (ζωγραφική, φωτογραφία, video art και εγκαταστάσεις) 30 σύγχρονων δημιουργών που προσέγγισαν και οπτικοποίησαν ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν την ιδέα του σύγχρονου άστεως και των σχέσεων όσων διαμένουν σε αυτό.
Πώς η πολύμορφη κρίση των καιρών επηρεάζει την πληθυσμιακή ανακατανομή; ποιοι είναι οι σύγχρονοι ικέτες και από ποιους ζητούν ικεσία; ποια είναι η αμφίσημη σχέση που δημιουργείται μεταξύ πόλης – πόλου και νέων κατοίκων; ποιες ωσμώσεις γίνονται και ποιοι είναι οι καταλύτες τους;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει ο πρώτος άξονας του Προγράμματος: «Αρχαίο Δράμα και Σπουδές Αστικού Χώρου / Urbanism» που υλοποιεί φέτος το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο πλαίσιο της Πράξης Καθιέρωση και Προβολή Δειθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική, «Αρχαίο Δράμα: διεπιστημονικές και δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.
Οι δημιουργοί προσεγγίζουν και αναδεικνύουν στιγμές, παραμυθίες, σχέσεις, συγκρούσεις και ωσμώσεις, μεταξύ πληθυσμών, πολιτισμών, πολιτείας και πολίτη, ομάδων και ατόμων, ανθρώπου και φύσης, στη σύγχρονη πόλη. Το αρχαίο δράμα αποτελεί το αρχετυπικό υπόβαθρο της έκθεσης, αλλά όχι το θέμα της.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Κατερίνα Ασλανίδου, Κέλλυ Βαρδάκα, Στρατής Βογιατζής, Θαλασσινή Δούμα, Πωλίνα Ζιώγα, Μάρω Κουρή, Νατάσα Κοτσάμπαση, Kωνσταντίνος Kουκούλης, Αφροδίτη Κροντήρη (Ende Neu), Θέκλα Μαλάμου, Αντρέας Μαράτος, Νεκτάριος Μαρίνος, Ελένη Μουζακίτη, Κώστας Μπομπός, Ισμήνη Μπονάτσου, Νίκος Παπαδημητρίου, Αφροδίτη Παπαδουλή, Μαρία Πάστρα, Aλεξάνδρα Σαλίμπα, Μαρία Σεβαστάκη, Άντζελα Σβορώνου, Φοίβος Σοφικίτης, Αλεξάνδρα Στραβοράβδη, Sonke, STΜTS (Σταμάτης Μήτσιος), Δημήτρης Ταξής, Μάρθα Τσιάρα, Utonom (Utn), Νίκος Χριστοφάκης, Θοδωρής Χρυσικός.
Όπως σχολιάζει η ιστορικός τέχνης Αθηνά Εξάρχου στον κατάλογο της έκθεσης «Μπορεί η πόλη να αποτελεί πεδίο κοινωνικών τριβών, αλλά αξίζει και να εξερευνηθεί, να ιδωθεί πέρα από τα κλισέ της τουριστικής ματιάς, να περπατηθεί με όρους ψυχο-γεωγραφίας, να εκτιμηθεί για τις μικρο-κουλτούρες που επιτρέπει να αναφύονται και για τις προσπάθειες αντίστασης στα δεινά που της έχουν επιβληθεί. Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών ο θεατής καλείται να αναλογιστεί το δικό του ρόλο στο δημόσιο χώρο, τη συμμετοχή στα κοινά και την ιδιώτευση.»
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα περιηγηθούν ανάμεσα στα έργα και θα παρακολουθήσουν τις προβολές στο video room, στον πρώτο, το δεύτερο όροφο και το ισόγειο του Ιδρύματος έχοντας την ευκαιρία να διαβάσουν τα σχόλια των ίδιων των καλλιτεχνών και να καταλήξουν στις προσωπικές τους διαπιστώσεις.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στις 19:30 και η διάρκεια της είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ. 210 34 18 550
Χώροι ΙΜΚ: Ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος και video room (ισόγειο)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 – 22:00, Σάββατο-Κυριακή 11:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00
Η έκθεση εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017, ΠΟΛ(ε)ΙΣ – 22-24 Σεπτεμβρίου 2017
Plus! Έκθεση φωτογραφίας μαθητών 14 – 17 ετών
«Παρατηρώ και Φωτογραφίζω την Πόλη μου»
Παράλληλα, από τις 20 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο ισόγειο του ΙΜΚ, θα εκτίθενται φωτογραφίες μαθητών, 14 – 17 ετών, κατοίκων του Δήμου Ταύρου – Μοσχάτου που θα δημιουργηθούν στο εντατικό ημερήσιο εργαστήριο «Παρατηρώ και Φωτογραφίζω την Πόλη μου» που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της έκθεσης με εισηγητές την Ελένη Μουζακίτη και ομάδα συνεργατών φωτογράφων – καλλιτεχνών: Τατιάνα Αγγουράκη, Αργυρώ Γαλάνη, Αργύρης Δρόλαπας, Ιωάννα Μαντζώρου, Αναστάσης Μελέτης, Σαράντης Ραφτόπουλος, Ιωάννα Τσάκαλου που το προσφέρουν αφιλοκερδώς.

You may also like...