Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Καστοριάς

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Καστοριάς
Νεες Εργατικές Κατοικίες Καστοριάς
Τκ 52200
Τηλ. 24670 22122
Email: supportwomen@kastoriacity.gr<mailto:supportwomen@kastoriacity.gr>
Facebook: www.facebook.com/supportwomenkastoria<http://www.facebook.com/supportwomenkastoria>
Blog: supportwomenkastoria.blogspot.gr<http://supportwomenkastoria.blogspot.gr>
Πληροφορίες:
Δημητριάδου Αλεξάνδρα- Κοινωνιολόγος
Κιοσσές Βασίλης- Ψυχολόγος
Παπαλαμπροπούλου Μαρία- Κοινωνική Λειτουργός

You may also like...