Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 47 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE Patission 47 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ / MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2016 – SECONDA PARTE Qualora non visualizzassi questa comunicazione correttamente, clicca qui per la versione online. www.iicatene.esteri.it ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου – Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 Αφιέρωμα “ITALIAN FILM DAYS” 22° Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ Aίθουσες Δαναός 1, Ιντεάλ και Παλλάς Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, το Istituto Luce Cinecittà, την StraDa Films και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
CINEMA
mercoledì 21 settembre 2016 – domenica 2 ottobre 2016
Rassegna “ITALIAN FILM DAYS”
Sale cinematografiche Danaos 1, Ideal e Pallas
Nell’ambito del XXII Festival Internazionale del Cinema di Atene
In collaborazione con l’ Ambaciata d’Italia in Atene, l’Istituto Luce Cinecittà, la StraDa Films e il Festival Internazionale del Cinema di Atene

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
24 Σεπτεμβρίου 2016, 10:00 – 15:00
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
Aίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού»
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2016

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sabato 24 settembre 2016, ore 10:00 – 15:00

Technopolis – Comune di Atene
Sala “Dexamenes Katharismou”
Giornata Europea delle Lingue – anno 2016

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 19.00
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47
Ξενάγηση στα έργα της Marisa Zattini από την Δήμητρα Σιατερλή
MARISA ZATTINI
Di-segni o delle trasmutazioni
Διάρκεια: από τις 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00-17.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Giovedì 29 settembre 2016, ore 19.00
Istituto Italiano di Cultura
Patission 47
Nell’ambito della mostra di Marisa Zattini visita guidata con Dimitra Siaterli
MARISA ZATTINI
Di-segni o delle trasmutazioni
Durata della mostra: dal 15 al 30 settembre 2016
Orario: dal lunedì al venerdì 11.00-17.00

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674
www.iicatene.esteri.it
eventi.iicatene@esteri.it

Questa email è stata inviata a iandreou@culture.gr da eventi.iicatene@esteri.it.
Per non riceverla più clicca qui.
Per inviare questa email ad un amico clicca qui. La presente email è stata inviata utilizzando la piattaforma Infomail.

Ist. Italiano Cultura Atene – Telis Polichroniadis <eventi.iicatene@esteri.it>
Τρι 20/9/2016 11:59 πμ
www.iicatene.esteri.it

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου – Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Αφιέρωμα “ITALIAN FILM DAYS”
22° Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Aίθουσες Δαναός 1, Ιντεάλ και Παλλάς
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, το Istituto Luce Cinecittà, την StraDa Films και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

CINEMA
mercoledì 21 settembre 2016 – domenica 2 ottobre 2016

Rassegna “ITALIAN FILM DAYS”
Sale cinematografiche Danaos 1, Ideal e Pallas
Nell’ambito del XXII Festival Internazionale del Cinema di Atene
In collaborazione con l’ Ambaciata d’Italia in Atene, l’Istituto Luce Cinecittà, la StraDa Films e il Festival Internazionale del Cinema di Atene
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
24 Σεπτεμβρίου 2016, 10:00 – 15:00
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
Aίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού»
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2016
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Sabato 24 settembre 2016, ore 10:00 – 15:00

Technopolis – Comune di Atene
Sala “Dexamenes Katharismou”

Giornata Europea delle Lingue – anno 2016

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 19.00
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47

Ξενάγηση στα έργα της Marisa Zattini από την Δήμητρα Σιατερλή

MARISA ZATTINI
Di-segni o delle trasmutazioni
Διάρκεια: από τις 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00-17.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Giovedì 29 settembre 2016, ore 19.00
Istituto Italiano di Cultura
Patission 47

Nell’ambito della mostra di Marisa Zattini visita guidata con Dimitra Siaterli

MARISA ZATTINI
Di-segni o delle trasmutazioni
Durata della mostra: dal 15 al 30 settembre 2016
Orario: dal lunedì al venerdì 11.00-17.00

You may also like...