• Χωρίς κατηγορία

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ATTENZIONE !
VARIAZIONE DI PROGRAMMA

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, ώρα 19.00
Auditorium Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, Πατησίων 47

ΟΙ ΠΕΜΠΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Επιμέλεια: Riccardo Vaglini

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ανακοίνωση, η πρώτη συνάντηση του κύκλου των σχολιασμένων ακροάσεων θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:
Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Giovedì 21 novembre 2013 ore 19:00
Auditorium IIC Atene, Patission 47

I GIOVEDÌ DELLA NUOVA MUSICA ITALIANA
a cura del Maestro Riccardo Vaglini

Diversamente da quanto annunciato, il primo incontro del ciclo di ascolti guidati prevede il seguente programma:

LIBERARE LA MUSICA DALLA MUSICA: 
L’ILLUSIONE DELLA TECNOLOGIA

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674
www.iicatene.esteri.it – eventi@iicatene.esteri.it

You may also like...